Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 55-67

Article title

Perspektywy współpracy handlowej Ameryki Łacińskiej z Chinami

Authors

Content

Title variants

EN
Trade cooperation outlook between china and Latin America

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od lat 80. XX w. kraje Ameryki Łacińskiej oraz Chiny traktują wymianę handlową jako jeden z kluczowych mechanizmów ekspansji ich gospodarek. Kraje te przekształcały stopniowo model swojego rozwoju od interwencjonizmu państwowego i substytucji importu do coraz bardziej otwartej gospodarki, ukierunkowanej na eksport. Między niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej (m.in. Argentyną, Brazylią, Chile i Meksykiem) a Chinami nawiązała się współpraca określana jako „strategiczne partnerstwo”. Oprócz licznych korzyści współpraca ta przynosi Ameryce Łacińskiej wiele niebezpieczeństw wynikających z niekorzystnej struktury eksportu. Kraje te uświadomiły sobie istniejące zagrożenia i wdrażają reformy, mające na celu budowę bardziej konkurencyjnych gospodarek.
EN
Since the 80s of the twentieth century, Latin America and China treated international trade as one of the key mechanisms for the expansion of their economies. These countries have gradually transformed their model of development from state intervention and import substitution to an increasingly opened, export-oriented economy. Some Latin American countries (e.g., Argentina, Brazil, Chile and Mexico) established a ‘strategic partnership’ with China. Despite the many benefits of this cooperation, it brought some dangers to Latin America, resulting from its unfavorable export structure. These countries realized that for their further development they need to implement reforms aimed at building more competitive economies.

Year

Volume

226

Pages

55-67

Physical description

Contributors

author

References

 • Bárcena A., Prado A., Rosales O., Pérez R. (2011), People’s Republic of China and Latin America and the Caribbean. Ushering in a New Era in the Economic and Trade Relationship, ECLAC, Santiago, Chile.
 • Bárcena A., Prado A., Rosales O. Pérez R. (2012), The People’s Republic of China and Latin America and the Caribbean. Dialogue and Cooperation for the New Challenges of the Global Economy, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, Santiago, Chile.
 • Brandt J. i in. (2012), Chinese Engagement in Latin America and the Caribbean: Implications for US Foreign Policy, American University School of International Service.
 • Creating New Models. Innovative Public-Private Partnerships for Inclusive Development in Latin America (2014), World Economic Forum, Geneva, April.
 • Devlin R., Moguillansky G. (2012), What’s New in the New Industrial Policy in Latin America, Policy Research Working Paper 6191, The World Bank, Washington.
 • Dosch J., Goodman, D.S.G. (2012), China and Latin America: Complementarity, Competition, and Globalisation, „Journal of Current Chinese Affairs”, No. 1.
 • Gallagher K. P., Porzecanski R. (2000), The Dragon in the Room. China and the Future of Latin American Industrialization, Stanford University Press.
 • Handbook of Statistics 2012, UNCTAD.
 • Handbook of Statistics 2013, UNCTAD.
 • Hardy A.T. (2013), The World Turned Upside Down, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., London.
 • Izquierdo A., Talvi E. (2011), One Region, Two Speeds? Challenges of the New Global Economic Order for Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank, March.
 • Liberska B. (2010), Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku, „Studia Ekonomiczne”, nr 4.
 • Lora E. (2012), Structural Reforms in Latin America: What Has Been Reformed and How to Measure It, „IDB Working Paper Series” No. IDB-WP-346.
 • Maio M. di (2009), Industrial Policies in Developing Countries: History and Perspectives, [w:] M. Cimoli, G. Dosi, J. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development. The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press.
 • Mencel M. (2013), Strategia Chin wobec państw Ameryki Łacińskiej, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. X, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 • Moreira M.M. (2004), Fear of China: Is There a Future for Manufacturing in Latin America?, Inter-American Development Bank, Working Paper Series No. 33, Beijing.
 • O’Neil J. (2013), Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy BRICs, Wydawnictwo Emka, Warszawa.
 • Palma J.G. (2009), Flying Geese and Waddling Ducks: The Different Capabilities of East Asia and Latin America to ‘Demand-Adapt’ and ‘Supply-Upgrade’ their Export Productive Capacity, [w:] M. Cimoli, G. Dosi, J. E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development. The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, New York.
 • Peres W. (2009), The (Slow) Return of Industrial Policies in Latin America and the Caribbean, [w:] M. Cimoli, G. Dosi, J. E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development.
 • The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, New York.
 • Ramo J.C. (2004), The Beijing Consensus, Foreign Policy Centre, London.
 • Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Sirkin H.L., Zinser M., Hohner D. (2011), Made in America, Again. Why Manufacturing Will Return to the U.S., The Boston Consulting Group.
 • [www 1] data.wolrdbank.org (dostęp: 10.09.2014).
 • [www 2] http://www.oecd.org/industry/ind/stanstructuralanalysisdatabase.htm (dostęp: 05.09.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-44af3613-aa2b-4eec-ae74-a7a6a07d08bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.