PL EN


2018 (R. XVII) | 4(70) | 263-272
Article title

Ruchy kościelne działające w duchu Społecznej Nauki Kościoła na rzecz budowy dobrostanu młodzieży i dorosłych

Authors
Content
Title variants
EN
Church movements working in the spirit of the Social Teaching of the Church for the benefit of the welfare of youths and adults
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Issue
Pages
263-272
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Adamski F. (2005), Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, [w:] Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Chrobak S. (2000), Wspólnota wychowawczo-duszpasterska w systemie pedagogicznym księdza Bosko, [w:] Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, J. Niewęgłowski (red.), Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 • Gocko J. (2003), Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Kutarňa J. (2015), Aktualizacja systemu prewencyjnego Księdza Bosko – czy jest ona potrzebna? „Forum Pedagogiczne”, nr 2.
 • Matyjas B. (2000), Oryginalność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, [w:] Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, J. Niewęgłowski (red.), Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 • Matyjas B. (2017), Integralna koncepcja wychowania w ujęciu Heleny Radlińskiej (punkt widzenia pedagogiki społecznej), [w:] Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzka, T. Łączek, Wydawnictwo UJK, Kielce.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa.
 • Stańkowski B. (2018), Efektywność resocjalizacji w salezjańskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Wydawnictwo Naukowe Ignatianum, Karków.
 • Starnawski W. (2005), Prawda podstawą wspólnoty. Wychowawcza rola prawdy według Karola Wojtyły, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 • Sztaba M. (2011), Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego, Wydawnictwo Benedyktynów w Tyńcu, Karków.
 • Śledzianowski J. (2015), Święty Jan Paweł II zatroskany o polską rodzinę, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 • Wojtyła K. (1979), Wspólnota ludzka w oczach Soboru, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 1–3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-44bbd124-63aa-4ceb-9d33-e47c2551fc8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.