PL EN


2017 | 8 | 3 | 135-142
Article title

Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego

Authors
Content
Title variants
EN
Electronic Vocational Examination System
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rosnąca rola nowych technologii spowodowała zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu zawodowego. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzania egzaminu teoretycznego w wersji elektronicznej. W opracowaniu przedstawione zostały procedury związane z tą formą zewnętrznego oceniania uczestników kształcenia zawodowego. Zamieszczone zostały również dane statystyczne obrazujące odsetek szkół korzystających z tego rozwiązania.
EN
The growing role of new technologies has resulted in changes in the way a vocational exam is conducted. One of them is the possibility to conduct the theoretical exam in electronic version. The work presents the procedures related to this form of external assessment of vocational training participants. There are also statistics showing the percentage of schools using this solution.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
135-142
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Zakład Technologii, Polska
References
  • Bednarek, J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: PWN.
  • Cellary, W. (2002). Wnioski i rekomendacje. W: W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym (s. 135–138). Warszawa: UNDP.
  • CKE (2016). Szczegółowa instrukcja techniczna przygotowania i przeprowadzenia egzaminu w formie elektronicznej. Warszawa.
  • Gęsicki, J. (2005). Dlaczego i po co zdawać egzamin zawodowy. Warszawa: CKE.
  • Kształcenie zawodowe i ustawiczne – vademecum (2013). Warszawa: KOWEZiU.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13.03.2017 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
  • Sitko, H. (2013). Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – krok po kroku. Warszawa: KOWEZiU.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-44bf13fb-64c3-4aae-846e-5bb1346fc73c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.