Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(22) | 22

Article title

Zabezpieczenie logistyczne jednostek ratowniczych w długotrwałych akcjach

Authors

Content

Title variants

EN
Logistical and medical needs of rescue units in prolonged rescue operations

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Prolonged rescue operations are organized relatively rarely and constitute approximately from 5 to 10 percent of all rescue operations. This is why the logistical potential of emergency services is adjusted to conducting short rescue operations which last up to 6 hours. Consequently, the logistical sections of emergency services have little experience in organizing andproviding the logistical security of prolonged rescue operations, as they involve the use of a great amount of manpower and equipment for a long time. The knowledge of logistical and medical needs of emergency services is a challenge for logistical services and the fundamental condition for the effective management of logistical resources in prolonged rescue operations.

Contributors

author

References

 • 1. Ciećkiewicz Jan (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, WM Górnicki, Wrocław, 2008.
 • 2. Ficoń Krzysztof, Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, BEL Studio, Warszawa, 2011.
 • 3. Informacja przekazana przez KG PSP na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • 4. Jakóbik Krzysztof (red.), Powódź w województwie małopolskim w 2010 roku, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, 2010.
 • 5. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – raport specjalny, Na Ratunek, nr 2/12.
 • 6. Kilian Mateusz, Organizacja systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce i w wybranym państwie europejskim, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2015.
 • 7. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Katastrofa kolejowa w Chałupkach – gmina Szczekociny – w dniu 3 marca 2012 roku, nr ewidencyjny 1234001-0174, Warszawa, kwiecień 2012.
 • 8. Konieczny Jerzy (red.), Ratownictwo w Polsce lata 1990-2010, Garmond Oficyna Wydawnicza, Warszawa – Poznań – Inowrocław, 2010.
 • 9. Materiały Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej.
 • 10. Nowak Eugeniusz, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa, 2009.
 • 11. Nowak Eugeniusz, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa, 2007.
 • 12. Raport z przebiegu działań. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami 3 marca 2012 r., Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Katowice, 2012.
 • 13. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410.
 • 14. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad, i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwi- czeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wyso- kości oraz szczegółowych zasad wypłacania, Dz. U. z 1997 r., nr 160, poz. 1098.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo- gaśniczego, Dz. U. z 1999 r., nr 111, poz. 1311.
 • 17. Wojciechowski Wacław, Raport po powodzi z maja i czerwca 2010 r., UM Kraków, Kraków, 2010.
 • 18. Zemła Iwona, Zembala Bartłomiej, Koordynacja przepływów informacji w logistyce szybkiej reakcji. Przykład akcji ratunkowej po katastrofie pod Szczekocinami, Logistyka, nr 3/2014.
 • http://fakty.interia.pl/raporty/raport-katastrofa-kolejowa/aktualnosci/news- wznowiono-ruch-pociagow-pod-szczekocinami,nId,913236.
 • http://pczk.powiat.rzeszow.pl/index.php/system-zk.
 • http://psp.leczyca.pl/pliki/szkolenieosp/aparatyodo.pdf.
 • http://www.centrumtriage.pl/system-triage.html.
 • http://www.rynek-kolejowy.pl/54948/jest_akt_oskarzenia_ws_katastrofy_kolejowej_pod_szczekocin ami_aktualizacja.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-44ca61ed-dbe8-4ea7-a199-ea104e76b83e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.