PL EN


2015 | 232 | 91-102
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial differentiation of consumer behaviour on the leisure services market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu napisanego na podstawie zrealizowanych badań bezpośrednich jest przedstawienie wybranych aspektów zróżnicowania zachowań na rynku usług zagospodarowujących czas wolny ze względu na miejsce zamieszkania konsumentów. Szczegółowo opisano w nim częstotliwość i powody korzystania z usług oraz wydatki na te usługi. Badania bezpośrednie zrealizowano w 2012 r. w sześciu województwach (dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, achodniopomorskim). Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr N N112 257239 na realizację projektu pt. „Rynek usług zagospodarowujących czas wolny w Polsce w perspektywie roku 2025”.
EN
The aim of the article, which is written on the basis of direct research is to present selected aspects of consumer behaviour differences on the leisure services market with the respect of the place of residence. The frequency and reasons for the use of services and spending on these services were discussed in details. Research were done in 6 provinces (dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) in 2012 year. The study was financed by the National Centre of Science based on the decision no. N N112 257239 allocating funds for the project “The leisuretime services market in Poland towards 2025”.
Year
Volume
232
Pages
91-102
Physical description
Contributors
author
References
  • Bombol M., Dąbrowska A. (2003), Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, Liber, Warszawa.
  • Dąbrowska A., Gutkowska K. Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2010), Korzystanie z usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego przez gospodarstwa domowe w świetle wyników badania [w:] I. Ozimek (red.), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa.
  • Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny – diagnoza i perspektywy rozwoju, UE, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-44d55db1-f899-4de5-9af7-3c25273a5793
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.