PL EN


2016 | 65 | 169-177
Article title

Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny. – Bratislava : VEDA, vydateľstvo SAV ; Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015. – 704 s.

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
65
Pages
169-177
Physical description
Document type
recenzja
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński Kraków
References
  • Historický slovník slovenského jazyka, red. M. Majtán, d. 1–7, Bratislava 1991–2008.
  • Králik Ľ., O činnosti etymologického pracoviska v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v obdobi (nielen) medzi dvoma medzinárodnými zjazdmi slavistov, „ Jazykovedný časopis”, roč. 59 (2008), č. 1–2.
  • Králik Ľ., Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava, 2015.
  • Krátký slovník slovenského jazyka, IV doplnené a upravené vyd., red. J. Kačala, M. Pisárčiková, M. Považaj, Bratislava 2003.
  • Machek V., Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha 1957.
  • Machek V., Etymologický slovník jazyka českého, vyd. 2, opr. a dopln., Praha 1968, s. 7.
  • Ondruš Š., Slovenský etymologický slovník, [w:] Obsah a forma v slovnej zásobe. Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1–4 marca 1983), red. J. Kačala, Bratislava, s. 331–332).
  • Slovník slovenských nárečí, red. I. Ripka, Bratislava 1994–.
  • Slovník súčasného slovenského jazyka, red. K. Buzássyová, A. Jarošová, Bratislava 2006–.
  • Абаев В. И., О принципах этимологического исследования, [w:] Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков, отв. pед. А. В. Десницкая, Б. А. Серебренников, Москва 1956.
  • Георгиев В., Дуриданов И., Български етимологичен речник, София 1971–.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-44d578da-bf8d-4bcb-bd83-cf580588a068
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.