Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 13 | 39-43

Article title

Gwiazdka Cieszyńska and the Emigration from Cieszyn Silesia to the United States of America, 1851-1887

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
We know very little about the emigration from Cieszyn Silesia to the United States of America in the second half of the 19th century. One source of information concerning the history of emigration is the press. The most important Polish newspaper in Cieszyn Silesia was Gwiazdka Cieszyńska (literally: The Cieszyn Star). Examination of issues of Gwiazdka Cieszyńska from 1851 to 1887 (the period when Paweł Stalmach was the editor-in-chief) provides some information about the emigration from Cieszyn Silesia to the United States of America. Additionally, it reveals how the newspaper created an image of the United States of America aimed at discouraging their readers from emigrating to this country.

Journal

Year

Volume

13

Pages

39-43

Physical description

Contributors

 • Jagiellonian University

References

 • Bogus Marzena. Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku, Ostrava: Filozofi cká fakulta. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006.
 • Brożek Andrzej. “Początki emigracji z Górnego Śląska do Ameryki w świetle współczesnej prasy polskiej na Śląsku”, Kwartalnik Historyczny 75.1 (1968): 3-21.
 • Górecka Magdalena. “Z Trójwsi do Ameryki – poznane fakty na temat emigracji górali”, Kalen darz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 2006. Istebna 2006, s. 37-54.
 • Grim Emanuel. Paweł Stalmach. Jego życie i działalność w świetle prawdy, Cieszyn: Dziedzictwo błog. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku, 1910.
 • Homola Irena. „Tygodnik Cieszyński” i „Gwiazdka Cieszyńska” pod redakcją Pawła Stalmacha, Katowice – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 • Łomozik Adam. “15-letni pobyt w Ameryce”, Robotnik Śląski 1922. Vol. 49.
 • Morys-Twarowski Michael. “Sytuacja wyznaniowa w Cieszynie od 1848 do 1918 roku”, Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych. Vol. 3. Ed. Idzi Panic. Cieszyn: Urząd Miejski w Cieszynie, 2010, s. 97-146.
 • New York Almanac and Yearly Record for 1858, New York: Mason Brothers, 1858.
 • Paczyńska Irena; Pilch Andrzej. Materiały do bibliografi i dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku, Warszawa – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Pilch Andrzej. “Emigracje z ziem zaboru austriackiego (od połowy XIX w. do 1918 r.).” Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.). Ed. Andrzej Pilch. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 252-325
 • Spyra Janusz. “Główne kierunki rozwoju szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w XIX w. i na początku XX w. w świetle ustawodawstwa i statystyk”, Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Ed. Janusz Spyra. Cieszyn: Książnica Cieszyńska, Zarząd Główny Macierzy Śląska Cieszyńskiego, 2001, 167-216.
 • Wantuła Jan. Pamiętniki, Ed. Władysław Sosna. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2003.
 • Zahradnik Stanisław. Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 1989.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-44d58f36-f3f6-443e-b6ce-57669dfc1130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.