PL EN


2013 | 4(30) | 24-43
Article title

Information technologies of costs controlling in health care

Content
Title variants
PL
Technologie informatyczne w kontrolingu kosztów w ochronie zdrowia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the main technologies and their use in costs controlling in health care. The article discusses functional, information, and technological aspects of application of science to support costing in health care. It presents the application of traditional databases to handle the inventory of equipment costing. It describes the use of database technology solutions including OLAP, ROLAP and MOLAP type as well as integrated data model to support costing of medical procedures.
Keywords
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Finus Sp. z o.o.
References
 • Aho A.V., Sethi R., Ullman J.D., Kompilatory (Reguły, metody i narzędzia), WNT, Warszawa 2002.
 • Biniek M., Zastosowanie arkusza rozliczeniowego kosztów do kontroli kosztów w SP ZOZ Choszczno, praca magisterska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 • Biniek Z., Informatyka w zarządzaniu, Vizja Press&IT, Warszawa 2009.
 • Eickler A., Kemper A., Datenbanksysteme, Oldenbourg Verlag, München 1997.
 • Ferstl K., Sinz E., Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, t. 1, Oldenburg Verlag, München 2001.
 • Hess T., Muller A., Integration von Anwendungssystemen: eine netzwerktheoretische Analyse des Nutzens, „Controlling & Management“ 2006, nr 2.
 • Haberstock L., Kostenrechnung, wyd. 8, S+W, Hamburg 1987.
 • Held B., Erb H., Advanced Controlling mit Excel, Franzis, Poing 2006.
 • http://www.igichp.edu.pl/marek/procedury_medyczne.htm.
 • Hüsemann B., Lechtenbőrger J., Vossen G., Conceptual data warehouse design, [w:] Proceedings of the International Workshop on Design and Management of Data Warehouses, Stockholm, June 2000.
 • Meister J. i in., Data-Warehousing im Gesundheitswesen, „IT-Information Technology“ 2003, 45, 4, s. 179-185.
 • Lechtenbőerger J., Vossen G., Qualitätsorientierter Schemaentwurf für Datenlager, „IT-Information Technology“ 2003, 45, 4, s. 190-195.
 • Szarmach D., Model danych controllingu w zintegrowanym systemie rachunkowości zakładu opieki zdrowotnej, [w:] Bazy danych. Rozwój metod i technologii. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania, red. S. Kozielski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 419-430.
 • Olfert K., Kostenrechnung, Kiehl Verlag, Leipzig 1996.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1998 r. nr 164, poz. 1194).
 • Vossen G., Datenbankmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagement-Systeme, Oldenbourg Verlag, München 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-44f842d4-4ec0-4ca3-a24e-10183a3d7280
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.