PL EN


2014 | 2(25) | 211-219
Article title

Corporate Social Responsibility in large companies in the city of Karlovac

Authors
Content
Title variants
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużych firmach w Karlovacu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Due to the growing social consciousness and public pressure as well as legislation, the business sector is challenged to base its existence and development on the principles of sustainable development. The concept of sustainable development has emerged due to the growing problem of inequality in the world as well as global environmental problems. It aims to achieve balance between economic, social and environmental requirements so that future generations would not have to withhold because of the actions of present generations. Companies that actively participate in resolving the environmental, social and ethical issues are considered to be socially responsible companies. Basic areas of consideration in socially responsible companies are environmental protection and welfare of employees, as well as welfare of local communities and society as a whole. This paper deals with the concept of sustainable development and the application of its principles in companies in Karlovac County. It also seeks for an answer whether large companies in Karlovac County have strategic approach to corporate social responsibility.
PL
Ze względu na rosnącą świadomość i presję społeczną, mając na uwadze stosowne przepisy, sektor biznesu zmuszony jest oprzeć swoje istnienie na zasadach zrównoważonego rozwoju. Pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawiło się ze względu na narastający problem nierówności na świecie, jak również z powodu światowych problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Ma on na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy wymogami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi, tak aby przyszłe pokolenia nie musiały wstrzymywać rozwoju z powodu działań podejmowanych współcześnie. Firmy, które aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, społecznych i etycznych, są uważane za podmioty społecznie odpowiedzialne. Obszary ogólnej troski uwzględniane przez odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa to ochrona środowiska i dobrobyt pracowników jak również działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa jako całości. Prezentowany artykuł dotyczy pojęcia zrównoważonego rozwoju i stosowania jego zasad przez firmy w powiecie Karlovac. Ma on również odpowiedzieć na pytanie, czy dla dużych przedsiębiorstw w Karlovacu społeczna odpowiedzialność biznesu jest zadaniem strategicznym.
Year
Issue
Pages
211-219
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Karlovac University of Applied Sciences, Trg J.J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac, Croatia, Tel.: +385 47 84 35 41, ivana.grgat@vuka.hr
References
 • Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & Society, 38 (3), 268‒295.
 • Davis, K. (1967). Understanding the social responsibility puzzle: What does the businessman owe to society? Business Horizons, 10, 45‒50.
 • Hill, R. P., Stephens, D., Smith, I. (2003). Corporate Social Responsibility: An examination of individual firm behaviour. Business and Society Review, 108 (3), 339–364.
 • Kotler, P., Lee, N. (2009). Društveno odgovorno poslovanje. Zagreb: M.E.P. ISBN 978-953-6807-39-0.
 • Kozioł, L. Kozioł, W., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2013). Relationship marketing: A tool for supporting the company’s innovation process. Procedia. Elsevier.
 • Krkač, K. et al. (2007). Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost. Zagreb: Mate ZŠEM. ISBN 978-953-2460-36-0.
 • Osmanagić Bedenik, N. et al. (2010). Kontroling između profita i održivog razvoja. Zagreb: MEP, ISBN 978-953-6807-51-2.
 • Šimleša, D. (2003). Podržava li biznis održivi razvoj. Društvena istraživanja Časopis za opća društvena pitanja, 12 (3–4), 403‒426.
 • Vitner Marković, S., Varičak, I. (2012). Hotel companies as the main stakeholders of sustainable tourism development. Beograd. Book of Proceedings BITCO (p. 429‒439).
 • WCED (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future, UN documents [online, accessed: 2014-04-16]. Retrieved from: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4500ca17-021c-4bf2-bd54-bd1d8f4ff6d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.