PL EN


2015 | 12 | 97-117
Article title

Praca jako fundamentalna czynność człowieka. Studium interpretacyjne

Content
Title variants
EN
Working as a fundamental human activity. Interpretative study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Work is an aspect of rational, planned and active human behavior in the world, subject to regulation moral, realized in human action. People mani-fested in needs, resulting in its development. Differentiated approach to human work is its multidimensionality and multifaceted, and clarify one universal define it appears to be extremely difficult due to the incessant changes in the nature and content.
Year
Volume
12
Pages
97-117
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Arendt H., Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • Bartnik C. S., Teologia pracy ludzkiej, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1977.
 • Drzeżdżon W., Wartości pracy wśród młodzieży szkół zawodowych, Wydawnic-two Bernardinum, Tczew 2007.
 • Encyklopedia biznesu, t. 1, red. W. Pomykało, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1995.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. L. Pasieczny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. E. Różycka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 • Encyklopedia psychologiczna, red. W. Szewczyk, wyd. I, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1998.
 • Huzinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, wyd. 1, „Czytelnik”, Warszawa 1967.
 • Jacher W., Myśl Tomasza z Akwinu o pracy ludzkiej, [w:] Praca. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesor Jolancie Kulpińskiej, red. K. Doktor, K. Konecki, W. Warzywoda-Kruszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Jan Paweł II, Laborem excersens, red. J. Gałkowski, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986.
 • Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, PWN, Warszawa 1966.
 • Majka J., Rozważania o etyce pracy, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1986.
 • Mały słownik etyczny, red. S. Jedynak, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Mały słownik teologiczny, red. K. Rahner, H. Vorgrimler, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.
 • Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2004.
 • Nowacki T. W., Leksykon pedagogiki pracy, Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom 2004.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 • Pietrasiński Z., Praktyczna psychologia pracy, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-giczne, Warszawa 1965.
 • Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.
 • Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, red. A. Bańka, R. Derbis, FSCEDzS, Poznań 1995.
 • Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.
 • Psychologia. Podręcznik akademicki, cz. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Pszczołowski T., Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy, PWN, Warszawa 1969.
 • Sadowisk Z., Wach T., Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2003.
 • Schaff A., Stereotypy a działania ludzkie, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Sillamy N., Słownik psychologii, tłum. K. Jarosz, Książnica, Katowice 1995.
 • Słownik filozofii, red. J. Hartman, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.
 • Słownik pedagogiki pracy, red. L. Koczniewska-Zagórska, T. W. Nowacki, Z. Wiatrowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986.
 • Słownik socjologiczny, red. K. Olechnicki, P. Załęcki, Wydawnictwo Graffiti BC, Warszawa 1998.
 • Słownik społeczny, red. B. Szlachta, WAM, Kraków 2004.
 • Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Pallotinum, Poznań 1990.
 • Sułek M., Świniarski J., Etyczne i ekonomiczne ujęcie pracy, [w:] Praca a bezczynność zawodowa, red. Z. Stachowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2004.
 • Szczepański J., Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii pracy, [w:] Jak pracuje człowiek. Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów, red. B. Biegeleisen-Żelazowski, T. Tomaszewski, A. Sarapata, J. Rosner, Warszawa 1961.
 • Szefer-Timoszenko J., Stolarz-Raab T., Praca jako wartość, [w:] Wartość pracy zawodowej, red. J. Szefer-Timoszenko, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978.
 • Sztumski J., Socjologia pracy w zarysie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981.
 • Sztumski W., Nieklasyczne podejście do pracy i bezrobocia, [w:] Praca a bezczynność zawodowa, red. Z. Stachowski, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2004.
 • Sztumski W., Wybrane zagadnienia filozofii techniki, Częstochowa 1988.
 • Tatarkiewicz W., Droga przez estetykę, Edition, Warszawa 1972.
 • Tischner J., Spór o istotę pracy: Praca towarem czy wartością, [w:] Spór o wartości w kulturze i wychowaniu, red. F. Adamski, Kraków 1991.
 • Tomaszewski T., Aktywność człowieka, [w:] Psychologia jako nauka o człowieku, red. M. Matuszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1964.
 • Wiatrowski Z., Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2004.
 • Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45066caa-22b4-4479-8c45-f163e0a0e094
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.