PL EN


2014 | 29 | 75-88
Article title

Barwy polityczne samorządu lokalnego w elekcjach radnych szczecińskich lat 2002-2010

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Politicall specificity of self-government on example of Szczecin City Council in elections between 2002 and 2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Szczecin City Council was based on politicall parties in election between 2002 and 2010, what means that in previous elections preponderated party’s electoral committees over illusory non-parties and non-parties. Councillor clubs established after the elections also have party character, because non-party councillor clubs have short-term identity. The strenght of parties in territorial self-government result from local-life complexity. Electors are voting on party’s signboard which they equate with all-Poland electoral slogans and the most known politicall leaders. Local politicall party’s committees are for voters more effective in meeting their needs. This thesis influence on territorial self-government constitution, its activity, voting results and potential coalition.
PL
Rada Miasta Szczecin w elekcjach od 2002 do 2010 roku jest bez wątpienia jednostką terytorialną o silnym zabarwieniu partyjnym. Przeważają komitety wyborcze i kluby radnych o afiliacjach partyjnych, w mniejszości znajdują się komitety i kluby iluzorycznie bezpartyjne oraz praktycznie nie występują komitety i kluby bezpartyjne, a jeżeli już, to są to twory o charakterze krótkotrwałym, co nie sprzyja budowaniu trwałych identyfikacji w społeczeństwie. Silna afiliacja partyjna jest spowodowane złożonością lokalnego życia publicznego dużych miast. W aglomeracjach miejskich wyborcy nie rozważają kandydatów personalnie. Głosują natomiast na szyld partyjny, który utożsamiają ze strategicznymi hasłami ogólnopolskich akcji marketingowych i politykami powszechnie znanymi w skali kraju. Co więcej działacze lokalnych oddziały partii politycznych, niejednokrotnie są postrzegani przez elektorat jako elekci mający większe możliwości działania na rzecz potrzeb społeczności lokalnych, poprzez możliwość czerpania z siły partii w skali kraju. Powyższa prawidłowość przekłada się następnie na skład organów terytorialnych co w efekcie wpływa na ich funkcjonowanie, wyniki głosowań i ewentualne koalicje.
Contributors
References
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, bip.um.szczecin.pl (14.10.2013).
  • Kowalewska J., Szczecin zapłaci za in vitro. Uchwała przyjęta głosami PO i SLD, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13461212,Szczecin_zaplaci_za_in_vitro__Uchwala_przyjeta_glosami.html#ixzz2hdOmkPkH (13.10.2013).
  • Kubaj A., Kampania wyborcza do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, w: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003.
  • Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004.
  • Program wyborczy Niezależnego Komitetu Wyborczego Mariana Jurczyka, Szczecin 2002.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95.
  • Wójnicki J., System samorządu lokalnego RP, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. W. Jakubowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2007.
  • www.pkw.gov.pl.
  • Wybory do Rady Miasta Szczecina i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (okręg 1), w: Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Szczecin 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45139050-5ceb-42ad-b1cf-3309713b9554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.