PL EN


2016 | 37 | 4 | 139-149
Article title

Selected Aspects Of Grounded Theory Methodology. A Qualitative Research Strategy

Content
Title variants
PL
Wybrane aspekty metodologii teorii ugruntowanej – jakościowej strategii badawczej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Osoby prowadzące badania naukowe w obszarze nauk społecznych ciągle poszukują nowych sposobów analizy rzeczywistości społecznej. W badaniach naukowych, obok metod ilościowych, od wielu lat chętnie wykorzystuje się metody badań jakościowych. Jedną z metodologii dostarczającej podstaw do systematycznego przeprowadzenia badań empirycznych i analizy uzyskanych danych jakościowych jest metodologia teorii ugruntowanej. Artykuł ma charakter przeglądowy, prezentujący główne założenia teorii ugruntowanej. Celem artykułu jest także porównanie metodologii z podejściem etnometodologicznym wraz ze wskazaniem roli badacza w badaniach jakościowych.
EN
Scientists conducting research in the field of social sciences are constantly looking for new ways of analysing the social reality. For many years, scientific research has successfully used quantitative methods alongside qualitative research methods. The grounded theory methodology is a type of methodology providing a basis for systematic empirical research and analysis of the obtained qualitative data. The presented article reviews the main points of the grounded theory. It also aims at comparing this methodology with an ethnomethodological approach and at indicating the role of the researcher in qualitative research
Year
Volume
37
Issue
4
Pages
139-149
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • University of Rzeszow
References
 • 1. Babbie, Earl. 2013. Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN
 • 2. Charmaz, Kathy. 2013. Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN
 • 3. Czech, Alojzy.2004. „Dedukcja vs indukcja w nauce o przedsiębiorstwie”. In Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką, (eds.) Henryk Jagoda, Jan Lichtarski. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, No. 1014, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu: 117-126
 • 4. Górny, Agata. 1998. „Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami”. Prace Migracyjne, No. 20, Instytut Studiów Społecznych UW: 1-51
 • 5. Glaser, Barney B, and Judith Holton. 2010. „Remodelowanie teorii ugruntowanej”. Przegląd Socjologii Jakościowej, Vol. VI, No. 2/2010: 81-102
 • 6. Hempel Carl G. 2001, Filozofia nauk przyrodniczych. Warszawa: Athleteia
 • 7. Huberman A. Michael, and Matthew B. Miles 2000. Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana
 • 8. Kacperczyk Anna. 2007. „Badacz i jego poszukiwania w świetle “Analizy Sytuacyjnej” Adele E. Clarke”. Przegląd socjologii jakościowej, Vol. III, No. 2/2007: 5-28
 • 9. Konecki, Krzysztof. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • 10. Lewis-Beck, Michael S., and Alan Bryman, and Tim F. Futing Liao.2004. Encyclopedia of Social Science Research Methods, SAGE Publications, 2004, Inc. Retrived 10.11.2015. http://knowledge.sagepub.com/view/socialscience/n1011.xml
 • 11. Silverman, David. 2007. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45140a33-3fea-4994-9488-00bc4313cd5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.