PL EN


2010 | 86 | 39-52
Article title

Żegluga handlowa a transport wojsk i ładunków wojskowych drogą morską

Title variants
EN
Merchant Fleet and Military Sealift
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po zakończeniu zimnej wojny gwałtownie wzrosło znaczenie zdolności sił zbrojnych do prowadzenia działań ekspedycyjnych, prowadzonych poza terytorium narodowym. Siły zbrojne dla osiągnięcia owej "strategicznej" mobilności wielokrotnie sięgały po transport morski. Co charakterystyczne, większość flot nie dysponuje specjalistycznym tonażem w ilości wystarczającej do zaspokojenia swych potrzeb i często sięga po tonaż z rynku cywilnego. W artykule omówiono podstawowe typy jednostek szczególnie przydatnych do realizacji przewozów wojskowych oraz zasady ich pozyskiwania przez siły morskie.
EN
The importance of armed forces' abilities for conducting expeditionary operations has risen rapidly after the end of Cold War. The armies very often used military sealift to gain strategic mobility behind the national territories. Majority of naval forces does not however enough special values to fulfill all transport requires and very often the merchant vessels are token under military control. The article presents the main types of vessels, which are especially useful for military sealift and the ways of gaining the transport values by the military administrations.
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
References
 • 1. British Merchant Navy, www.naval-history.net/F22mnships.htm 12.07.2009.
 • 2. Kubiak K., Transport wojsk i ładunków wojskowych drogą morską przy użyciu statków handlowych, AON, Warszawa 2003.
 • 3. Kubiak K., Szulczewski A., Porty morskie w aspekcie przeładunków wojskowych, AON, Warszawa 2005.
 • 4. Mathea T., Pierwsza zmiana - początek drogi. Dobór, typowanie, przygotowanie jednostek i żołnierzy. Operacja gromadzenia sił i środków w rejonie realizacji misji, [w:] Trudna stabilizacja. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, AON, Warszawa 2003.
 • 5. Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, Gdańsk 2001.
 • 6. Pałucha J., Puchalski J., Śliwiński A., Statki poziomego ładowania, Gdynia 1996.
 • 7. Kubiak K., Gotlandzka błyskawica, "Transport i Spedycja", nr 10/2002.
 • 8. Prom pasażersko-samochodowy Boomerang, "Morza, Statki i Okręty", nr 3/1997.
 • 9. Kubiak K., Szybkie katamarany pasażersko-samochodowe (nowy obszar zastosowań), "Transport i Spedycja", nr 6/2002.
 • 10. Kubiak K., Australijczycy na Timorze, Komandos, nr 2/2001.
 • 11. Grzybowski L., Łączyński B., Narodzonek A., Puchalski J., Kontenery w transporcie morskim, Gdynia 1997.
 • 12. World passenger and passenger-cargo fleet development. The ISL cruise fleet register. www.isl.org/products_services/publications/pdf/COMM_7-2009- short.pdf
 • 13. Wiewióra A., Wesołek Z., Puchalski J., Ropa w transporcie morskim, Gdynia 1999.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4514b4ff-503c-4914-964d-a3cb85c128ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.