PL EN


2018 | 10 | 18 | 283-309
Article title

Selected imaging techniques applied in forensic science

Authors
Content
Title variants
PL
Wybrane techniki obrazowania stosowane w kryminalistyce
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents issues that include various imaging techniques used in forensics. Technology development observed in the modern world, implies changes in all areas of life, improving, speeding up and opening them to new research capabilities. The use of advanced technology allows precise analysis of the evidence. The opportunity to observe different samples at high magnification is necessary in the performance of their documentation (examination of the morphology of the surface, setting the diagnostic characteristics). The application of optical microscopy, electron microscopy or atomic force microscopy, and integrated spectroscopic systems is an essential and powerful tool for implementation observations of a variety of materials.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia obejmujące różne techniki obrazowania wykorzystywane w kryminalistyce. Rozwój technologii obserwowany we współczesnym świecie pociąga za sobą zmiany we wszystkich dziedzinach życia, usprawniając, przyspieszając oraz otwierając je na nowe możliwości badawcze. Wykorzystanie zaawansowanej technologii pozwala na precyzyjną analizę materiału dowodowego. Możliwość obserwacji różnych próbek w dużych powiększeniach jest niezbędna przy wykonywaniu ich dokumentacji (badanie morfologii powierzchni, ustalanie cech diagnostycznych). Zastosowanie mikroskopii optycznej, elektronowej lub sił atomowych, a także zintegrowanych z nimi systemów spektroskopowych jest podstawowym, a zarazem potężnym narzędziem służącym wykonywaniu obserwacji różnorodnych materiałów.
Year
Volume
10
Issue
18
Pages
283-309
Physical description
Dates
published
2018-03-15
Contributors
 • PhDofficer of the Internal Security Agency
References
 • Bowden M. i in., Thermal degradation of polyurethane-backed poly(vinyl chloride)studied by Raman microline focus spektrometry, „Polymer” 1994, nr 35, s. 1654–1657.
 • Canetta E., Montiel K., Adya A.K., Morphological changes in textile fibres exposed to environmental stresses: Atomic force microscopic examination, „Forensic Science International” 2009, nr 191, s. 6–14.
 • Germani M.S., Evaluation of Instrumental Parameters for Automated Scanning Electron Microscopy/Gunshot Residue Particle Analysis, „Journal of Forensic Science” 1991, nr 36, s. 331–342.
 • Goddard A.J., Hillman A.R., Bond J.W., High Resolution Imaging of Latent Fingerprints by Localized Corrosion on Brass Surfaces, „Journal of Forensic Sciences” 2010, nr 55, s. 58–65.
 • Heijden van der A.E.D.M. i in., Energetic Materials: Crystallization, Characterization and Insensitive Plastic Bonded Explosives, „Propellants Explosives, Pyrotechnics” 2008, nr 33, s. 25–32.
 • Kasas S., Khanmy-Vital A., Dietler G., Examination of Line Crossings by Atomic Force Microscopy, „Forensic Science International” 2001, nr 119, s. 290–298.
 • Krüsemann H., SEMs and Forensic Science, „Problems of Forensic Science” 2001, nr 47, s. 110–121.
 • Kumari A. i in., Nano-ammonium Perchlorate: Preparation, Charkterization and Evaluation in Composite Propellant Formulation, „Journal of Energetic Materials” 2013, nr 31, s. 192–202.
 • Łasińska A., Analiza nieorganicznych i organicznych pozostałości po wystrzale z broni palnej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 16, s. 157–189.
 • Łasińska A., Badania mikrośladów, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku. Wybrane problemy, B. Hołyst (red. nauk.), Warszawa 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 804–840.
 • Łasińska A., Skaningowa mikroskopia elektronowa w badaniach kryminalistycznych, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 10, s. 145–166.
 • Łasińska A. i in., Ocena przydatności folii adhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych oraz izolacji komórek ludzkich metodą mikrodysekcji laserowej, „Problemy Kryminalistyki” 2014, nr 283, s. 18–28.
 • Łasińska A., Barszcz K., Ilościowa i jakościowa analiza mieszanin pirotechnicznych SEM/EDS, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 11, s. 177–205.
 • Łasińska A., Konarowska U., Zastosowanie mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach autentyczności dokumentów, w: Dokumenty a prawo prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, M. Tomaszewska-Michalak, T. Tomaszewski (red.), Warszawa 2015, s. 105–112.
 • Mou Y., Lakadwar J., Rabalais J.W., Evaluation of Shooting Distance by AFM and FTIR/ATR analysis of GSR, „Journal of Forensic Sciences” 2008, nr 58, s. 1381–1386.
 • Raczkowska A. i in., Pleiotropic effects of a Yersinia enterocolitia ompR mutation on adherent-invasive abilities and biofilm formation, „FEMS Microbiology Letters” 2011, nr 321, s. 43–49.
 • Sharma B. i in., SERS: Materials, applications, and the future, „Materials today” 2012, nr 15, s. 16–25.
 • Szczepańczyk S., Konarowska U., Zastosowanie mikroskopii optycznej w weryfikacji dokumentów przerobionych za pomocą drukarki laserowej, „Problemy Kryminalistyki” 2012, nr 276, s. 65–73.
 • Tourne M., Developments in Explosives Characterization and Detection, „Journal of Forensic Research” 2013, nr S12, s. 2–10.
 • White R.S., Owens A.D. Automation of Gunshot Residue Detection and Analysis by Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-ray Analysis (SEM/EDX), „Journal of Forensic Sciences” 1987, nr 32, s. 1595–1603.
 • Yang G.C. i in., Pang preparation and charakterization of nano-TATB explosive, „Propellants Explosives, Pyrotechnics” 2006, nr 31, s. 390–394.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-451bfef5-5064-45dd-a6d3-df89611ec4fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.