Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10(12) | 13-23

Article title

O metodologii archiwistyki i teorii archiwalnej. Przegląd ogólny pięćdziesięcioletnich badań

Content

Title variants

EN
About methodology of archive studies and archival theory. General overview of a fifty-year research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor w uporządkowanym, a w kilku aspektach także osobistym wywodzie, zaprezentował przegląd swojego metodologicznego i teoretycznego dorobku naukowego, w swoim opisie nie unika też pewnych podsumowań i ocen własnego dorobku, także z perspektywy krytycznej. Skupił się zwłaszcza na opisaniu powstawania trzech rozpraw monograficznych, które opublikował w latach 1972-1994: Archiwistyka - przedmiot, zakres, podział (studia nad problemem) z 1972 r.; Problemy i metody badawcze archiwistyki z 1985 r.; Problemy kommputeryzacji archiwów z 1994 r.
EN
In an orderly and, in many cases, personal argument the Author presents an overview of his methodological and theoretic achievements, not avoiding summaries and evaluations, also those from a critical perspective. In particular, the Author focuses on writing three monographs published between 1972 and 1994: Archiwistyka – przedmiot, zakres, podział (studia nad problemem) from 1972, Problemy i metody badawcze archiwistyki from 1985 oraz Problemy komputeryzacji archiwów from 1994.

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prof. emerytowany

References

 • Bednarek, Jerzy, i Paweł Perzyna, red. Standaryzacja opisu archiwalnego. Symposia Archivistica 3. Warszawa; Łódź: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.
 • Brenneke, Adolf. Archivkunde. Ein beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwesens. Wydał Wolfgang Leesch. Leipzig: Koehler & Amelang, 1953.
 • Chorążyczewski, Waldemar. „Bohdan Ryszewski.” Archivní Časopis 62, nr 1 (2012): 40–45.
 • Chorążyczewski, Waldemar. „Profesor Bohdan Ryszewski – sylwetka uczonego.” Archeion 114 (2013): 13–21.
 • Chorążyczewski, Waldemar, i Agnieszka Rosa. „Szkoła naukowa Bohdana Ryszewskiego.” W Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Anna Żeglińska, 19–51. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014.
 • Chorążyczewski, Waldemar, i Agnieszka Rosa, red. Problemy archiwalnego opisu informacyjnego. Symposia Archivistica 4. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.
 • Chorążyczewski, Waldemar, i Anna Żeglińska, red. Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014.
 • Chorążyczewski, Waldemar, i Krzysztof Syta. „Profesor Bohdan Ryszewski: w 70. rocznicę urodzin.” Archiwista Polski 9, nr 3 (2004): 9–16.
 • Gołembiowski, Maciej, oprac. „Bibliografia prac prof. dra hab. Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 13–19. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.
 • Gołembiowski, Maciej, oprac. „Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dra hab. Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 20–29. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.
 • Jaroszewicz-Pieresławcew, Zoja. „Profesor Bohdan Ryszewski – dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 31–33. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Kopiczyńska, Alina. „Sylwetka Profesora Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 9–12. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.
 • Leśkiewicz, Rafał, i Anna Żeglińska, red. Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej. Symposia Archivistica 1. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.
 • Leśkiewicz, Rafał, i Anna Żeglińska, red. Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach. Symposia Archivistica 2. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.
 • Majka, Roman. „Wkład Profesora Bohdana Ryszewskiego w komputeryzację Archiwum Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 35–38. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Muller, Samuel, Johan A Feith, i Robert Fruin. Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven: ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland. Groningen: Erven B. van der Kamp, 1898.
 • Robótka, Halina, Bohdan Ryszewski, i Andrzej Tomczak. Archiwistyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 • Ryszewski, Bohdan. Archiwistyka: przedmiot, zakres, podział: (studia nad problemem). Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 76, z. 2. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 • Ryszewski, Bohdan. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1985.
 • Ryszewski, Bohdan. Problemy komputeryzacji archiwów. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994.
 • Ryszewski, Bohdan. „Teoretyczne podstawy działalności archiwów.” W Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie: pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6–8 września 2007 r., zredagowali Jarosław Porazinski, Krzysztof Stryjkowski: 15–22. Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2008.
 • Świgoń, Marzena. „Profesor Bohdan Stanisław Ryszewski – o życiu, pracy i promowaniu prac doktorskich.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 13–20. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Żeglińska, Anna. „Profesor Bohdan Ryszewski – jubileuszowe refleksje uczniów o Mistrzu.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 21–24. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Żeglińska, Anna, oprac. „Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Bohdana Ryszewskiego, prof. zw.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzen Świgoń, 25–29. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4523305a-bfa6-4176-95ca-b3275221a992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.