PL EN


2016 | 2 | 1 | 79-89
Article title

Sekty jako zagrożenie dla człowieka

Content
Title variants
EN
Sects as a threat to a human
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie, czy sekty są obecnie jednym z największych zagrożeń dla współczesnego człowieka, a przy tym dostarczenie informacji niezbędnych w rozpoznawaniu pojawiających się zagrożeń oraz projektowaniu i realizowaniu działań zapobiegawczych. Artykuł zawiera również dane na temat powstawania i funkcjonowania sekt jako zbiorowości wywierających wpływ na osoby podatne na sugestie. Ma on zwrócić uwagę na fakt, że styl życia proponowany człowiekowi przez sekty często jest odpowiedzią na jego niezaspokojone indywidualne potrzeby i oczekiwania, zazwyczaj niedostrzegane przez najbliższe otoczenie. Artykuł ma charakter informacyjno-profilaktyczno-pomocniczy.
EN
The objective of this article is to investigate if sects are really one of the greatest threats to the contemporary man. At the same time, the article aims to provide information required for the identification of the emerging threats, as well as information necessary to design and implement preventive action. The article addresses data about the creation and workings of sects as collectives that influence susceptible people. The article’s objective is to draw attention to the fact that most of the time, the lifestyle suggested by sectarians is the answer to an individual’s unfulfilled needs and expectations, usually unrecognized by the closest environment. The article is of informative, preventive, and auxiliary nature.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
79-89
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Nauk Społecznych
References
 • Abgrall, J.M. (2005). Sekty. Manipulacja psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gajewski, M. (2011). Zaufanie jest możliwe. O terapii lęku i samotności osób z "syndromem sekty". Horyzonty Wychowania, 19.
 • Hassan, S. (2010). Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie. Łódź: Ravi.
 • Kosińska, E., Gajewski, M. (2000). Sekty – religijny supermarket. Kraków: Rubikon.
 • Królak, P. (2006). Sekty – co warto wiedzieć. Gliwice: Internetowe Złote Myśli.
 • Kuncewicz, D., Opolska, T., Wasiak, M. (2000). Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożeń. Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • McDowell, J., Stewart, D. (1994). Oszukani. Lublin: Pojednanie.
 • Mountacir, H.E. (2001). Dzieci w sektach. Kraków: WAM.
 • Nowakowski, P.T. (1999). Sekty. Co każdy powinien wiedzieć. Tychy: Maternus Media.
 • Nowakowski, P.T. (2001). Sekty. Oblicza werbunku. Tychy: Maternus Media, Tychy 2001.
 • Pietrzyk, T. (1991). Świadkowie Jehowy – kim są? Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce. (2000). Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Międzyresortowy Zespół do spraw Nowych Ruchów Religijnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-452ad933-f020-49da-a5f9-3d3df218f7d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.