PL EN


2013 | 136 | 245-256
Article title

Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów ASEAN+3 - analiza porównawcza

Authors
Content
Title variants
EN
Socio-economic Development of ASEAN+3 Economies - Multivariate Comparative Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One can observe growing importance of Asian economies in contemporary world economy. An attempt has been made in the paper to analyze socio-economic development of thirteen Asian countries, namely ASEAN countries, China, Japan and South Korea. Z. Hellwig's taxonomic measure of develoment has been applied for the analysis. Research has been made for the year 2006 and 2009.
Year
Volume
136
Pages
245-256
Physical description
Contributors
author
References
 • ASEAN External Trade Statistics. http://www.aseansec.org/18137.htm (15.08.2012).
 • ASEAN Foreign Direct Investment Statistics, http://www.aseansec.org/18144.htm (15.08.2012).
 • ASEAN Statistics. http://www.aseansec.org/18135.htm (15.08.2012).
 • Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu. Red. B. Drelich-Skulska. AE, Wrocław 2007.
 • CIA World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (10.08.2012).
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • Human Development Report 2007/2008 (Human Development Indices). UNDP. New York 2007.
 • Human Development Report 2011 (Human Development Indices). UNDP, New York 2011.
 • http://www.indexmundi.com/ (15.08.2012).
 • http://www.indexmundi.com/ (20.08.2012).
 • Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość? Red. B. Skulska. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 67.
 • Mały Rocznik statystyczny Polski 2009. GUS, Warszawa 2009.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011. GUS, Warszawa 2011.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa 1977.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1986.
 • Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku. Red. B. Drelich-Skulska. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 13.
 • www.asean.org (15.08.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-452bcf17-2aa5-4265-9e1b-c24c0cf28712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.