PL EN


2016 | 2 | 19-35
Article title

Zagrożenie przestępczością socjalną w obszarze ubezpieczeń społecznych

Authors
Content
Title variants
EN
The threat of social crime in the area of social insurance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia nieznaną dotąd szerszemu odbiorcy problematykę przestępczości socjalnej, z którą boryka się m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz założeń teoretycznych koncepcji przestępczości socjalnej prezentuje skróconą wersję badań ogólnokrajowych nad przypadkami przestępstw, ujawnianych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-2014. Badania obejmowały geografi ę zjawiska przestępczości i jego natężenie w czasie, rodzaje ujawnionych przestępstw, rodzaje wyłudzonych świadczeń, straty majątkowe powstałe w wyniku popełnionych przestępstw, sposoby ujawniania przestępstw, informacje o sprawcach przestępstw oraz skrót najważniejszych wniosków końcowych. Jest to pierwsze w Polsce kompleksowe badanie dotyczące przestępczości socjalnej jako takiej.
EN
The article presents issues, ones previously unknown to a wider public, of social crime occurring within the activities of the Social Insurance Institution. In addition to suppositions on the theoretical concepts of social crime, it summarizes national surveys for crime cases exposed at the Social Insurance Institution, for the period 2010–2014. The study includes a geography of crime phenomena and its intensity in time, the types of crimes exposed, the forms of benefit fraud, the financial losses incurred as a result of criminal off enses, methods of crime exposure, information on the perpetrators of crimes and a summary of end conclusions. This constitutes the first comprehensive study of social crime in Poland.
Year
Issue
2
Pages
19-35
Physical description
Dates
published
2016-09-27
Contributors
References
  • Babińska R., Pojęcie i błąd organu rentowego lub odwoławczego, „Państwo i Prawo” 2005, nr 12.
  • Babińska R., Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007.
  • Gudowska B., Zwrot nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, cz. 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 8.
  • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcie nienależnego świadczenia w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1987, nr 7.
  • Kukuła Z., Prawo karne wobec przestępczości socjalnej, „Studia Prawnoustrojowe” 2010 nr 11.
  • Kukuła Z., Przestępczość socjalna, „Praca Socjalna” 2003, nr 4.
  • Sadlik R., Zwrot nienależnych świadczeń pobranych z ubezpieczeń społecznych, „Służba Pracownicza” 2009, nr 11.
  • Sierocka I., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2009 r., I UZP 10/09, OSP 2011, nr 7–8.
  • Szymanek T., Szymańska S., Pojęcie nienależnego świadczenia w ujęciu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników oraz w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1987, nr 12.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-452c4c82-51a4-4c67-8009-31981a0127ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.