PL EN


Journal
2015 | 2(29) | 65-86
Article title

Kościół w służbie zbawienia

Authors
Content
Title variants
EN
The Church in the Service of Salvation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Based on the biblical sources, the writings of the II Vatican Council and the theological literature the article’s aim is to present the elementary factors, which decide about our membership within the Christ’s Church and consequently about the capabilities of being saved. Among others they are: the personal relationship of faith with Christ and resulting from it the attitude of love towards the needy. The last one is vital, because it opens the possibility of salvation for those who, for various reasons, do not believe in Christ or God and are not part of Christ’s Church. Moreover, it emphasises the irreplaceable role of the Church, which becomes reliable support for everyone who within the human community is moving towards salvation. Even though it is possible to find salvation outside the visible structures of the Church, for someone who is an active member of the Church, not only with the flesh but with the heart, the road towards salvation seems to be much easier and more reliable. Therefore, it is significant that every member of the Church pays attention in order to build up his/her bonds with the Church, and equally the Church should continue the missionary activity and try to reach out to those who do not belong to it as yet, to offer them good saving instruments with which it has been equipped.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
65-86
Physical description
Dates
published
2015-12-30
References
 • Brudz J., Misterium Kościoła, w: Idee przewodnie soborowej konstytucji o Kościele, pr. zb., Kraków 1971, s. 45-62.
 • Czaja A., Gdzie Chrystusowy Duch, tam Kościół?, w: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi w 70. rocznicę urodzin, Lublin 2006, s. 179-186.
 • Czaja A., Gdzie jest Kościół i jego sens?, w: W trosce o Kościół. Tydzień eklezjologiczny ’99. Kościół poza Kościołem, Lublin 2001, s. 17-27.
 • Dola T., Chrystocentryzm, w: M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej (red.), Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin–Kraków 2002, s. 192-198.
 • Halik T., Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, wyd. 2, Kraków 2011.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici (1988).
 • Jan Paweł II, Bulla Aperite Portas Redemptori (1983).
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (1990).
 • Jan Paweł II, List apostolski Parati semper (1985).
 • Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem (1986).
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
 • Jan Paweł II, Świadkowie wiary. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. 1.10.2000, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap_01102000.html.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Katolicki komentarz biblijny, R. E. Brown, J. A. Fitzmayer, R. E. Murphy (red.), red. pol. W. Chrostowski, wyd. 2, Warszawa 2004.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (2000), 21.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia (Communionis notio) (1992).
 • Kracik J., „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Historia pojmowania formuły, „Znak” XLVI (1994) nr 5, s. 22-32.
 • Ledwoń I. S., „… i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin 2006.
 • Ledwoń I. S., Kto to jest chrześcijanin, w: M. Rusecki (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1996, s. 117-126.
 • Ledwoń I. S., Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, w: H. Zimoń (red.), Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, Lublin 2001, s. 511-530.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Chrześcijaństwo i religie, w: J. Królikowski (red.), Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Kraków 2000, s. 393-434.
 • Mszał rzymski dla diecezji polskich, wyd. 2 poszerzone, Poznań 2009.
 • Nagy S., Chrystus w Kościele, Wrocław 1982.
 • Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi (1943).
 • Ratzinger J., Jezus z Nazaretu. Cz. I. Od chrztu w Jordanie do przemienienia, Kraków 2007.
 • Ratzinger J. [Benedykt XVI], Kościół. Wspólnota w drodze, Kielce 2009.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1970.
 • Rusecki M., Dlaczego niektórzy akceptują Chrystusa, a odrzucają Kościół?, w: M. Rusecki (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1996, s. 107-116.
 • Seweryniak H., Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2001.
 • Seweryniak H., Święty Kościół powszedni, Warszawa 1996.
 • Skrzypczak R., Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym, Kraków 2011.
 • Szostek A., Uniwersalizm i szczególna ranga chrześcijaństwa. Prezentacja dokumentu, w: I. S. Ledwoń OFM, K. Pek MIC (red.), Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst – komentarze – tudia, Lublin–Warszawa 1999, s. 55-67.
 • Szymik J., Czy trzeba być wierzącym, aby być dobrym?, w: M. Rusecki (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1996, s. 141-144.
 • Theissen G., Merz A., Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-452e3649-fff6-45ee-bbc8-5d8cd0fdb3b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.