PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 179–203
Article title

Dochody z działalności gospodarczej – analiza stanu obecnego i możliwe kierunki zmian

Authors
Content
Title variants
EN
Income from business activity. Current status and directions for change
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article provides an analysis of the current income taxation model in Poland with regard to business activity. The rationale behind the call for change is the erosion of tax base, which can be seen particularly in the activities of related entities and the so-called aggressive tax planning. The author discusses the current regulatory framework and proposes alternatives, particularly solutions relating to the duality in income taxation of commercial companies, lump-sum taxation forms, rules determining tax base, tax valuation of transactions, as well as taxation of business restructuring.
Journal
Year
Issue
Pages
179–203
Physical description
Contributors
 • Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
References
 • Brzeziński B., Reformy podatkowe – teoria i doświadczenia polskie [w:] Systemowa reforma podatków dochodowych, red. B. Brzeziński, W. Nykiel, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych, red. M. Jamroży, ODDK, Gdańsk 2014.
 • Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Gałuszka J., Korupcja i szara strefa wobec polityki gospodarczej państwa [w:] Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, red. J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila, Difin, Warszawa 2013.
 • Główny Urząd Statystyczny, Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010–2015, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/zweryfikowany-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-lata-2010-2015,9,2.html.
 • Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Grądalski F., Teoretyczne aspekty racjonalizacji systemu podatkowego [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Ickiewicz J., Podatki. Składki. Opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Jamroży M., Jamroży A., Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Jamroży M., Tax Risk Management in the Area of Transfer Pricing [w:] Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz 2013, http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol12.pdf.
 • Jamroży M., Karwat P., Krasnodębski R., Opodatkowanie spółek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Kudert S., Jamroży M., Kopeć A., Taxation of Partnerships Limited by Shares (SKA): Legislative Objectives, Application Issues and Assessment under the EU Law, „Journal of Management and Financial Sciences” 2015, nr 21(3), http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/Journal_of_Management_and_Financial_Sciences_JMFS/Documents/JMFS%2021.pdf.
 • Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Kuźniacki B., Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w definicji komplementariusza, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 10.
 • Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6153845/Informacja.
 • Olchowicz I., Jamroży M., Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Difin, Warszawa 2018.
 • Patyk J., Zmiany form opodatkowania podmiotów gospodarczych [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 306–309.
 • Piekarz R., Miarkowski A., Raport 1/2015, Znikające miliardy, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, http://cakj.pl/wp-content/uploads/2015/09/Znikaj%C4%85ce-miliardy.pdf.
 • Pietrewicz M., Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie podatkowym − wybrane zagadnienia [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4532e05e-dba2-4faf-b674-4a622513824a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.