PL EN


2017 | 8 | 3 | 145-150
Article title

Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej

Content
Title variants
EN
Preparation of Teacher Trainees to Implementation of Programming Learning in Elementary Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kilkadziesiąt lat temu Papert stwierdził, że najlepszym sposobem przystosowania młodych pokoleń do rewolucji w zakresie TIK jest pozwolić im programować. W przeciwnym razie będą oni sami sterowani przez technologię. Programowanie od tego czasu jawi się jako kluczowa umiejętność dla przyszłego społeczeństwa informacyjnego. By zapewnić pomyślność tego procesu, już na poziomie edukacji elementarnej nauczyciele powinni zacząć naukę kodowania i robotyki z dziećmi w szkołach i przedszkolach. Artykuł przedstawia czynniki sprzyjające i utrudniające tę sytuację w polskim systemie edukacji związane z osobą nauczyciela.
EN
Some decades ago Papert claimed that the best way of adjusting young generations to the ICT revolution would be letting them to program. Otherwise they would become steered by the tech-nology. Programming since then have seemed to be the essential skill for the future information society. To empower this process many elementary education teachers are supposed to teach cod-ing and robotics together with kids at school and kindergarten. The paper presents pros and cons for this situation in Polish educational system concerning teachers.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
145-150
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki, Polska
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Zakład Edukacji Informatyczno-Medialnej, Polska
References
  • Carr, B. (2012). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion.
  • http://www.nauka.gov.pl (6.05.2017).
  • https://www.cke.edu.pl (5.05.2017).
  • Papert, S. (1996). Burza mózgów. Dzieci i komputery. Warszawa: PWN.
  • Polak, M. (2106). Trendy na horyzoncie szkolnej edukacji. Pobrane z: http://www.edunews.pl (8.05.2017).
  • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30.05.2014 zmieniające rozporządzenie o podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po-szczególnych typach szkół.
  • The NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition (2016). The New Media Consortium.
  • Zasoński, S. (2017). Robotyka w nauczaniu wczesnoszkolnym, czy w ogóle to możliwe? Pobrane z: http://www.edunews.pl (3.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4532f4e3-8e0c-4c2a-8253-c2af3ca99019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.