PL EN


2013 | 11(17) | 275-288
Article title

Wykorzystanie analizy czynnikowej do wielowymiarowej oceny możliwości rozwoju prośrodowiskowej orientacji przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The use of factor analysis to multi-dimensional assess of ability of development of pro-environmental orientation of enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Environment, environmental protection and sustainability policies play a key role in social development and in the economic competitiveness of industrialized countries. The increase in environmental awareness also causes the ecological reorientation of companies. The purpose of this work is to explore the internal multidimensional factors determining the pro-environmental orientation of companies using the factor analysis for this purpose. The study was conducted on a random sample consisting of 300 small and medium-sized enterprises in the Lubuskie Voivodeship. On the basis of the used factor analysis, it was agreed that further analysis should use the first two factors that explain a total of 70.45% of the variance of all variables.
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Białystok 1999.
 • Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Warszawa-Białystok 2005.
 • Borys T., Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju” 2011, nr 2.
 • Cheba K., Kiba-Janiak M., Badanie świadomości i potrzeb informacyjno-edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze ekozarządzania w województwie lubuskim, Wydawnictwo WSB Gorzów Wlkp., Gorzów Wlkp. 2010.
 • Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows, SPSS, Kraków 2010.
 • Hull Z., Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” 2008, nr 1.
 • Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Matuszak-Flejszer A., Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej, KPRM, Warszawa 2011.
 • Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa 1992.
 • Norussis M., SPSS Professional Statistics 6.1, 1998.
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa 2009.
 • Papuziński A., Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie, „Problemy Ekorozwoju” 2006, vol. 1, nr 2.
 • Pawul M., Sobczyk W., Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” 2011, vol. 6, nr 1.
 • Pirani E., Secondi L., Eco-friendly attitudes: What European citizens say and what they do, Int. J. Environ. Res., 5(1):67-84, Winter 2011.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 • Raport Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, Multimedia Communications oraz Regionalnej Inicjatywy Biznesu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 2007.
 • Rószkiewicz M., Zastosowanie narzędzi statystycznych w strategii pozycjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 • Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Analiza badań społecznych, Scholar, 2007.
 • Zakrzewska M., Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-6739
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4542b41c-530e-4563-8070-4119cedd30ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.