PL EN


2013 | 911 | 77-88
Article title

Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie

Title variants
EN
The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Supreme Court resolutions taken in response to concrete and abstract legal questions are the primary instrument for ensuring the uniform application of case law in court decisions. The article examines legal conditions and the grounds by which the Supreme Court might reject a resolution in response to a legal question brought before it. It also presents specific cases of such judgments based on Supreme Court jurisdiction.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, wiatrowskipiotr@wp.pl
References
 • Gardocki L. [2002], Prawo karne, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa.
 • Górniok O. [1997], Prawo karne gospodarcze. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Iwaniec J. [2005], Glosa do uchwały SN z 30 września 2003 r., I KZP 19/03, „Przegląd Sądowy”, nr 2.
 • Kodeks karny. Część szczególna [1999], red. A. Zoll, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków.
 • Kostarczyk-Gryszkowa J. [1968], Problem granic realnego zbiegu przestępstw, Zeszyty Naukowe UJ: Prace Prawnicze, z. 37, PWN, Kraków 1968.
 • Kulik M. [2001], Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 16 stycznia 2001 r., II Aka 248/2000, „Prokuratura i Prawo”, nr 10.
 • Oczkowski T. [1999], Przestępstwa na szkodę wierzycieli, „Monitor Prawniczy”, z. 11.
 • Piasecki K. [1989], Komentarz [w:] Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Postanowienie składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r., I KZP 20/06, OSNKW 2006, nr 10, poz. 89.
 • Postanowienie SN z dnia 14 stycznia 1977 r., III CZP 63/76, OSNCP 1977, nr 8, poz. 124.
 • Postanowienie SN z dnia 31 grudnia 1982 r., VI KZP 42/82, OSNKW 1983, nr 6, poz. 40.
 • Postanowienie SN z dnia 12 marca 1996 r., I KZP 1/96, OSN Prok. i Pr. 1996, nr 6, poz. 10.
 • Postanowienie SN z dnia 18 czerwca 1996 r., I KZP 13/96, OSN Prok. i Pr. 1996, nr 9, poz. 5.
 • Postanowienie SN z dnia 16 stycznia 1997 r., I KZP 33/97, WPP 1998, nr 3–4.
 • Postanowienie SN z dnia 17 grudnia 1997 r., III CZP 47/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 73.
 • Postanowienie SN z dnia 20 stycznia 1999 r. I KZP 23/98 z glosą J. Kuleszy, PS 2000, z. 5.
 • Postanowienie SN z dnia 8 lutego 2000 r., I KZP 49/99, OSNKW 2000, nr 3–4, poz. 39.
 • Postanowienie SN z dnia 19 kwietnia 2000 r., I KZKP 6/00, niepubl.
 • Postanowienie SN z dnia 17 maja 2000 r., I KZP 7/00, OSNKW 2000, nr 5–6, poz.51.
 • Postanowienie SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 27/01, OSNKW 2002, nr 1–2, poz. 5.
 • Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 33/01, OSNKW 2002, nr 3–4, poz. 15.
 • Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 30/01, OSNKW 2002, nr 3–4, poz. 16.
 • Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2002 r., I KZP 1/02, OSNKW 2002, nr 5–6, poz. 35.
 • Postanowienie SN z dnia 28 marca 2002 r., I KZP 3/02, OSNKW 2002, nr 5–6, poz. 41.
 • Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2002 r., I KZP 17/02, OSNKW 2002, nr 7–8, poz. 62.
 • Postanowienie SN z dnia 25 marca 2003 r., I KZP 5/03, OSN Prok. i Pr. 2003, nr 9, poz. 9.
 • Postanowienie SN z dnia 29 maja 2003 r., I KZP 13/03, OSNKW 2003, nr 7–8, poz. 69
 • Postanowienie SN z dnia 26 lutego 2004 r., I KZP 36/03, OSNKW 2004, nr 3, poz. 33.
 • Postanowienie SN z dnia 29 września 2004 r., I KZP 21/04, OSNKW 2004, nr 9, poz. 90.
 • Postanowienie SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 35/05, OSNKW 2005, nr 11, poz. 108.
 • Postanowienie SN z dnia 29 listopada 2006 r., I KZP 26/06, OSNKW 2006, nr 12, poz. 109.
 • Postanowienie SN z dnia 30 czerwca 2008 r., I KZP 9/08, OSNKW 2008, nr 8, poz. 59.
 • Postanowienie SN z dnia 23 września 2008 r., I KZP 16/08, OSNKW 2008, nr 10, poz. 78.
 • Postanowienie SN z dnia 23 września 2008 r., I KZP 18/08, OSNKW 2008, nr 10, poz. 79.
 • Postanowienie SN z dnia 30 października 2008, I KZP 13/08, OSNKW 2008, nr 11, poz. 90.
 • Siwek M. [2001], Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., I KZP 25/00, „Palestra”, z. 5–6.
 • Skorupka J. [1999], Pojęcie dłużnika w typach przestępstw na szkodę wierzycieli, „Przegląd Sądowy”, z. 6.
 • Skorupka J. [2001], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 31/00, „Orzecznictwo Sądów i Polskich” 2001, z. 10.
 • Spotowski A. [1975], O redukcji ocen przy zbiegu przestępstw, „Państwo i Prawo”, z. 7.
 • Stefański R.A. [1998], Rola Sądu Najwyższego w kształtowaniu jednolitości orzecznictwa w sprawach karnych [w:] Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych, red. S. Waltoś, Zakamycze, Kraków.
 • Stefański R.A. [2001], Instytucja pytań prawnych do SN w sprawach karnych, Zakamycze, Kraków.
 • Uchwała SN z dnia 18 listopada 1967 r., III CZP 59/67, OSNCP 1968, nr 7, poz.117.
 • Uchwała SN z dnia 12 marca 1996 r., I KZP 2/96, OSNKW 1996, nr 3–4, poz. 16.
 • Uchwała SN z dnia 25 kwietnia 1996 r., I KZP 6/96 OSNKW 1996, nr 5–6, poz. 24.
 • Uchwała SN z dnia 16 listopada 2000 r. I KZP 35/00, OSNKW 2000, nr 11–12, poz. 92.
 • Uchwała SN z dnia 29 stycznia 2001 r., I KZP 45/01, OSNKW 2001, nr 3–4, poz. 17.
 • Uchwała SN z dnia 26 września 2002 r., I KZP 28/02, OSNKW 2002, nr 11–12, poz. 99.
 • Uchwała SN z dnia 19 lutego 2003 r., I KZP 49/02, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 24.
 • Uchwała SN z dnia 30 września 2003 r., I KZP 19/03, OSNKW 2003, nr 9–10, poz. 78.
 • Uchwała SN z dnia 15 grudnia 2005 r., I KZP 45/05, OSNKW 2006, nr 1, poz. 4.
 • Uchwała SN z dnia 26 maja 2006 r., I KZP 6/06, OSNKW 2006, nr 6, poz. 56.
 • Włodyka S. [1971], Przesłanki dopuszczalności pytań prawnych do Sądu Najwyższego, „Nowe Prawo”, nr 2.
 • Wolter W. [1961], Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym, PWN, Warszawa.
 • Zakrzewski R. [1997], Ochrona obrotu gospodarczego w nowym kodeksie karnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, z. 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45444639-c619-4135-a74b-5c51d766c916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.