PL EN


2019 | 20 | 9-19
Article title

Jerzy KOCHAN, Czas – Rewolucja –Transgresja – Przeciąg

Authors
Content
Title variants
EN
Time – Revolution – Transgression – Draught
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł analizuje różne rozumienia czasu: czas jako trwanie, cykliczność, zmiana, rozwój, postęp, rewolucja, tradycja, zwyczaj, transgresja, praktyka, jako splot różnych społecznych i historycznych praktyk kreowany przez postępującą globalizację. Zawiera także próbę konfrontacji ludzkiej podmiotowości czasów globalizacji z oświeceniowym projektem człowieka.
EN
The article analyses different understandings of time: time as duration, cyclicality, change, development, progress, revolution, tradition, custom, transgression, practice or, finally, a convolution of various social and historical practices created by progressing globalisation. It tries to confront the human subjectivity in the time of globalisation with the Enlightenment project of man.
Year
Issue
20
Pages
9-19
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • ---
 • Althusser, Louis i Etienne Balibar. Czytanie Kapitału. Warszawa: PIW, 1975.
 • Bacon, Francis. Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy. Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1995.
 • Campanella, Tommaso. Miasto Słońca. Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1994.
 • Comte, August. Metoda pozytywna w szesnastu wykładach. Warszawa: PWN 1961.
 • Fukuyama, Francis. Koniec historii. Poznań: Z-sk i Spółka, 2000.
 • Gramsci, Antonio. Pisma wybrane. Tom I-II. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961.
 • Hawking, Stephan. Krótka historia czasu. Poznań: Zysk i ska, 2018.
 • Kuhn, Thomas. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN, 1968.
 • Lukács, Gyorgy. Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Warszawa: PWN, 1982-1985.
 • Machiavelli, Niccolo. Książę. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005.
 • Marks, Karol i Fryderyk Engels. Dzieła. Tom 1. Warszawa: Książka i Wiedza, 1960.
 • More, Thomas. Utopia. Warszawa: Daimanion, 1993.
 • Sève, Lucien. Marksizm a teoria osobowości. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975.
 • Szekspir, Wiliam. Dzieła. Tom V. Tłum. Leon Urlich. Warszawa: PIW, 1958.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-454678dc-3c7f-4e60-bfab-c862eb160bf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.