PL EN


2013 | 2 | 3 | 175-187
Article title

Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców w PIT i CIT oraz jej skutki dla finansów jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
Tax optimization of the entrepreneurs in the PIT and CIT and its impact on the local government finance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przepisy polskiego prawa podatkowego zawierają instrumenty umożliwiają-ce przedsiębiorcom prowadzenie ich własnej polityki podatkowej. Ma ona na celu optymalizację obciążeń podatkowych. Zmniejszone dochody budżetowe mogą jednak niekorzystnie wpływać na finanse jednostek samorządu terytorialnego, którym przysługują udziały w dochodach z CIT i PIT. W okresie kryzysu gospodarczego, skutkującego wzrostem bezrobocia, tworzenie odpowiednich ekonomicznych i prawnych warunków do zarządzania podatkami na szczeblu podatników wykonujących działalność gospodarczą należy ocenić pozytywnie, gdyż dobrze rokuje to dla rozwoju przedsiębiorczości.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
175-187
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 12/13
References
 • 1. Jędrzejewski L. (2007), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz–Gdańsk.
 • 2. Kalinowski M. (2001), Granice legalności opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Dom Organizatora, Toruń.
 • 3. Roczniki Statystyczne GUS (2003, 2011), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 4. Szczęsny W. (2001), Firma o otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa.
 • 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.
 • 6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749.
 • 8. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców w PIT i CIT oraz jej skutki…
 • 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.
 • 10. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, 2010 i 2011 r.
 • 11. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, I półrocze 2012 r. (2012), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4549cef0-f089-47c5-8f40-337100608271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.