Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 1(78) | 65-74

Article title

Lekcja z niskich stóp procentowych w japońskim systemie bankowym dla banków europejskich

Title variants

EN
Lesson on low interest rates in the Japanese banking system for European banks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Działając w otoczeniu niskich stóp procentowych i niskiej koniunktury w Japonii, banki podjęły racjonalne kroki w celu zabezpieczenia dodatniego wyniku finansowego. Świadczy o tym najbardziej wzrost zysku brutto sektora bankowego w latach 2010–2017 z 2,5 bln JPY do 3,9 bln JPY. Oznacza to, że nawet w trudnej sytuacji gospodarczej w kraju banki są w stanie zarabiać na swoim biznesie. Duże banki skompensowały spadek dochodów z operacji kredytowych większymi dochodami z obligacji państwowych i działalności na rynkach zagranicznych, a małe banki dochodami z lepszej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. W wyniku dużego zaangażowania się banków na rynku obligacji skarbowych, stały się one bardzo wrażliwe na wypłacalność państwa i wzrost stopy procentowej na rynku finansowym, który pociąga za sobą spadek kursu obligacji o stałym oprocentowaniu.
EN
Operating in the environment of low interest rates and the weak economic situation in Japan, banks have taken rational steps to secure positive financial results. Gross profit of the Japanese banking sector went up from 2.5 trillion JPY in 2010 to 3.9 trillion JPY in 2017. This means that even in difficult economic situation in the country, banks are able to make money on their business. Large banks offset the decline in income from credit operations with higher revenues from government bonds and operations on foreign markets, and small banks – with revenues from better service to small and medium-sized enterprises. As a result of the banks' large exposure to the government bond market, they became very sensitive to state solvency and an increase in the interest rate on the financial market, which implies a decline in the fixed-rate bond rate.

Year

Volume

21

Issue

Pages

65-74

Physical description

Dates

published
2018-05

Contributors

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

References

 • Japanese Bankers Association, https://www.zenginkyo.or.jp/en/ [dostęp: 27.11.2017].
 • Solarz J.K., System bankowy Japonii , w: Systemy bankowe krajów G-20, red. S. Flejterski, J. K. Solarz, Constans, Szczecin 2012.
 • IMF World Economic Outlook, https://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/2017/02/weodata/index.aspx [dostęp: 22.10.2017].
 • Thinking big. A Survey of International Banking, „The Economist” May 20th 2006.
 • IMF. World Economic Outlook, Washington April 2015.
 • Sinn H.W ., Man schaue sich Japan, „Zeit Onlein”, 28. April 2016.
 • Bauer M., Krisenbewältigung in der Finanzwirtschaft: Parallelen und Unterschiede der Bankenkrisen in Japan (1990–2006) und in den USA (1980–1998), [w:] Japan Analysen Prognosen Nr 200, DJW Universität München 2008.
 • Yamamotu I., An assessment of the Japa-nese financial services sector, ILO, Geneva 2015.
 • Miklaszewska E., Restrukturyzacja pokryzysowa banków. Lekcja z doświadczeń japońskich, „Zeszyty Naukowe” nr 13, Kraków 2012.
 • Gostomski E., Bankowość spółdzielcza w Japonii, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2013, nr 3.
 • Weistroffer Ch., Niedrigzinsumfeld und Banken, DB Research, 17. Juli 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-454b31d1-0adf-4bd8-9c64-596abb81b679
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.