Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 87-96

Article title

Теология как приют философии

Content

Title variants

PL
Teologia azylem dla filozofii
EN
Theology as a Shelter for Philosophy

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
W historii myśli europejskiej były dwa przypadki, kiedy teologia pełniła rolę azylu dla filozofii: w średniowieczu i w XIX wieku. W pierwszym przypadku scholastyka pokazała, że filozofia jako nauka o zasadach i początkach bycia, o pierwszych przyczynach, jest potrzebna religii chrześcijańskiej, bowiem wiara nie ma na tyle przekonującej siły dla człowieka, jak dowody rozumu. W wieku XIX, kiedy dominował światopogląd naukowy, filozofia ponownie odnalazła azyl w teologii, przekonanej, iż bez rozważań o sensie bycia, o relacji tego co jest i co powinno być, nauka staje się antyhumanistyczną.
EN
There were two cases in history of the European thought, when philosophy found the refuge in theology: in the Middle Ages and in the 19th century. In the first case scholasticism demonstrated that philosophy as a theory about principles and beginning of being, and about first causes, is necessary for the Christianity, because faith does not have such persuasiveness as reasoning. In the nineteenth century, when they dominated scientific worldview, philosophy again found refuge in theology, convinced that without consideration about sense of being, and relationship of what is and what should be, science becomes antihumanistic.

Contributors

  • Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

References

  • Алкиной. 1994. „Учебник платоновской философии”. W Платон, Собрание сочинений в 4 т., том 4. Москва: Мысль.
  • Аристотель. 1976. Метафизика, Сочинения в 4 т., том 1. Москва: Мысль.
  • Жильсон Э. 1995. Философ и теология. Москва: Гносис.
  • Кимелев Ю.А. 1989. Современная западная философия религии. Москва: Мысль.
  • Маритен Ж. „О христианской философии”. http://www.krotov.info/libr_min/13_m/mar/iten_02.html (дата обращения: 20.03.20013).
  • Хайдеггер М. 1991. „О сущности истины”. W Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге. Москва: Высшая школа.
  • Энгельс Ф. 1985. „Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии”. W Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения в 3 т., том 3. Москва: ИПЛ.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4553731d-58af-4498-aa17-5c6fee88a598
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.