PL EN


2014 | 37 | 79-103
Article title

Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii

Authors
Content
Title variants
EN
Models of Mechanisms and their Role in Building Economic Explanations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ekonomiści wyjaśniając zjawiska gospodarcze często odwołują się do pojęcia mechanizmu. W rezultacie, ważnym narzędziem badawczym ekonomii są modele mechanizmów. Celem artykułu jest analiza tego, czym są tego rodzaju modele, a także, jaki status epistemologiczny posiadają budowane na ich bazie stwierdzenia teoretyczne. Kwestie te omawiane są przy wykorzystaniu wybranych koncepcji filozofii nauki, w tym filozofii ekonomii. Artykuł odwołuje się też do historii ekonomii, gdy wskazuje na przyczyny popularności mechanicystycznych wyjaśnień w tej nauce. Rozważania metodologiczne zawarte w tekście ilustrowane są odniesieniami do dwóch modeli ekonomicznych – modelu segregacji rasowej T. Schellinga (1978) i modelu wyprzedaży H. Variana (1980). Jedną z podstawowych konkluzji artykułu jest konstatacja, iż prawa ekonomiczne formułowane na bazie modeli mechanizmów mają status jedynie przekonań o świecie (beliefs), a nie stwierdzeń o istnieniu uniwersalnych regularności. Ponadto, przekonania te są tym bardziej wiarygodne, im struktura modelu cechuje się większym stopniem izomorfizmu z tą istniejącą w rzeczywistości.
EN
Economists often refer to mechanisms in explaining economic phenomena. Therefore, models of mechanisms play an Important role in economics. The goal of the paper is to investigate of what kind of entities such models are and what is the epistemological status of theoretical claims built upon them. These issues are analyzed from the perspective provided by the general philosophy of sciences, including philosophical studies on economics. The paper refers also to the history of economics while accounting for the popularity of mechanistic explanations in this particular science. Methodological studies here presented are illustrated by references to the chessboard model by T. Schelling (1978) and a model a sales by H. Varian (1980). The paper concludes that theoretical claims built upon models have the status of beliefs rather than claims about universal regularities. Moreover, the closer the structure of such a model to the structure of its target, the more credible such a model is.
Contributors
author
  • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-455628e8-7124-4f83-b751-a26ca41adc2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.