PL EN


2009 | 82 | 153-164
Article title

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

Title variants
EN
Obligation of Alimony between Divorced Spouses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższy artykuł analizuje, w oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, zagadnienia związane z istotą i funkcją obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami, przesłankami jego powstania i wygaśnięcia, a także zakresem świadczeń wypływających z tego obowiązku.
EN
On the basis of code regulations, doctrine views and Supreme Court's jurisdiction the article introduces the problems connected with the issuse and functions of the alimony obligation between divorced spouses. It also presents the reasons of its rise and extinction as well as the scope of alimony payments.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Biuletyn "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" (OSNC).
  • 2. Biuletyn "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego" (OTK).
  • 3. Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wydanie III zmienione, Wydawnictwa Prawnicze PWN; Warszawa 1998.
  • 4. Winiarz J., Gajda J., Prawo rodzinne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
  • 5. Winiarz J., Prawo rodzinne, wydanie VII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  • 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  • 7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (DZ.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z póź. zm.).
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-455c2984-899c-4078-940e-afc24ac1e020
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.