PL EN


2014 | 9 | 213-227
Article title

Polityka USA w stosunku do Ukrainy w II dekadzie XXI wieku

Content
Title variants
EN
US Policy in the Relation to Ukraine in the Second Decade of 21st Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na działania Stanów Zjednoczonych w obszarze państwa ukraińskiego jako gry geopolitycznej nakierowanej na utrwalenie regionalności Rosji i jej wpływów w Europie. Należy podkreślić, iż działanie Waszyngtonu na Ukrainie charakteryzuje się przede wszystkim unikaniem bycia bezpośrednio stroną w tej rywalizacji z Rosją. Zazwyczaj wykorzystuje ono w tych działaniach prozachodnie środowiska i organizacje oraz państwa Europy Środkowowschodniej jako inicjatorów określonych ruchów politycznych, mając w zamierzeniu uniezależnienie Ukrainy od wpływów Moskwy.
EN
Article is to draw attention to the actions of the United States in the area of the Ukrainian state as a geopolitical game aimed at consolidating regionalności Russia and its influence in Europe. It should be emphasized that Washington's action in Ukraine is characterized primarily by avoiding being a direct party to the rivalry with Russia. Typically it uses in these activities, and environmental pro-Western organizations and countries of Eastern Central Europe as initiators of certain political movements, with the intended independence of Ukraine from Moscow's influence.
Keywords
PL
Year
Volume
9
Pages
213-227
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-455db994-b585-4a92-afff-6918585e926b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.