PL EN


2013 | 1(61) | 73-92
Article title

Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na rozwój kapitału ludzkiego w samorządach

Title variants
EN
Influence of HRM on Development of Human Capital in Local Self-Government Administration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the results of research concerning the evaluation of changes in HRM in local-self government administration which came into effect in 2008. The changes aimed to stimulate the development of human capital and to help improve the qualifications of administrative staff so that they could efficiently perform the tasks associated with the needs of citizens and businesses. To that purpose, offices were granted greater independence in creating the rules of employment process. The paper presents the circumstances in which the changes were introduced and the influence of HRM on the development of human capital. This influence is manifested in recruitment and selection (internal and external staffing) selection procedures, organisation of human resources, the role of manager in HRM, qualification requirements, employee training and employee development plans. The outcome of the research is that the effectiveness of changes in HRM and application of new rules and personnel tools in creating anddevelopment of human capital depend primarily on the commitment of persons responsible for HRM and also on the size of office. Local self-government administration offices use a wide variety of solutions regarding HRM, recruitment and selection, employee training and other staf problems.
Year
Issue
Pages
73-92
Physical description
Contributors
 • Dr hab. Zdzisław Czajka, prof. UwB – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku,
References
 • Bińczycki B. 2007 Kierunki doskonalenia procesu zzl w administracji samorządowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 727.
 • Czajka Z. 2012 Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1.
 • Czajka Z. 2012a Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa.
 • Doktór K. 2011 Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, [w:] Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Bohdziewicz P. (red.), Łódź.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 1994, sporządzona w Strasburgu 15.10.1985 r., Dz. U., Nr 124, poz. 607.
 • Harańczak A. 2010 Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Kraków.
 • Kieżun W. 2006 Elementy usprawnienia sfery publicznej, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.
 • Kożuch B. 2004 Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa.
 • Kożuch B. 2008 Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4.
 • PARP 2010, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, Raport z badań przygotowany przez B. Plago i J. Korneckiego, Warszawa.
 • Pawlak Z. 2011 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 • Ustawa 1998 z 18 grudnia o służbie cywilnej, Dz. U., Nr 49 z 1999 r., poz. 483.
 • Ustawa 2001 z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Tekst jednolity, Dz. U., Nr 142, poz. 1593.
 • Ustawa 2008, z 21 listopada o pracownikach samorządowych, Dz. U., Nr 223, poz. 1458.
 • Walczak W. 2011 Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim w administracji samorządowej, „Samorząd Terytorialny”, nr 10.
 • Żukowski M. 2010 Problematyka wykształcenia urzędników państwowych i samorządowych,
 • „Samorząd Terytorialny”, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4561518b-47bf-4d1a-902e-8e0f689b45d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.