PL EN


2010 | 7 | 90-110 (10)
Article title

PROMOCJA W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (PRZYKŁAD GMIN POWIATU TARNOBRZESKIEGO)

Authors
Content
Title variants
PROMOTION IN THE AGENDA OF PUBLIC ADMINISTRATION (THE CASE OF THE COMMUNES IN THE TARNOBRZEG DISTRICT)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Keywords
Year
Issue
7
Pages
90-110 (10)
Physical description
Contributors
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Ankiety przeprowadzone w gminach powiatu tarnobrzeskiego (Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba) 2 IV 2007.
 • Informacja burmistrza o współpracy pomiędzy francuskim Ploemeur a Nową Dębą, Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba – 15 V 2003 r.
 • Knecht Z., 2006, Public relations w administracji publicznej. Teoria, praktyka, badania, Warszawa.
 • Kotler P., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa.
 • Lewicka J., 2008, Trzy nagrody, „Nasze Sprawy”, nr 52.
 • Mazur Z., Zieziula J., 1999, Marketing w administracji publicznej, Nowy Sącz.
 • Osiński J., 2008, Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa.
 • Pabian A., 2008, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Warszawa.
 • Płoskonka J., 2008, Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań publicznych administracji publicznej [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa.
 • Sekuła A., 2008, Marketing terytorialny [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa.
 • Strona www gminy Baranów Sandomierski, www.baranowsandomierski.pl
 • Strona www gminy Gorzyce, www.gorzyce.itl.pl
 • Strona www gminy Grębów, www.grebow.com.pl
 • Strona www gminy Nowa Dęba, www.nowadeba.pl
 • Szromnik A., 2007, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków.
 • Szymoniuk B., 2006, Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, Warszawa.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie współpracy Gminy Nowa Dęba z miastem Ploemeur we Francji z dnia 11 września 2002 roku, nr LIII/391/2002.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie współpracy ze wsią Suhowola z 18 VIII 2005 r., nr XLIII/294/05.
 • Umowa o współpracy partnerskiej między gminami i miastami Nowa Dęba, Fermoy, Ploemeur z 20 VIII 2003 r.
 • Umowa o współpracy pomiędzy gminą Gorzyce a Deggingen z 31 VIII 1999, Gorzyce.
 • Urzędnicy wygryźli sportowców, „Echo Dnia” z 16 VIII 2005.
 • Wiktor J., 2001, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4561fccb-9274-491c-9e9a-3ecb3c95394d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.