PL EN


2018 | 7 | 15–26
Article title

Process Communication Model – skuteczne narzędzie wspierające edukację

Content
Title variants
EN
Process Communication Model – an effective tool supporting education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano rozwój koncepcji driverów Taibiego Kahlera (1975, s. 280–284) i wykazano jej użyteczność w edukacji. Na bazie pracy nad driverami rozwinął się koncept adaptacji osobowości (Joines, Stewart, 2002, s. 4–5) oraz Process Communication Model (Kahler, 2008, s. 1–30; Collignon, 2017, s. XV–XIX) – kompletny model Taibiego Kahlera pozwalający na ocenę osobowości. Model ten pokazuje, w jaki sposób efektywnie komunikować się z uczniami, zależnie od ich struktury osobowości. Pozwala na użycie właściwych drzwi kontaktu, umożliwiających zbudowanie porozumienia (Ware, 1983, s. 11–12, 18). Kluczowe jest rozpoznanie typu bazowego oraz fazy, tj. obecnie doświadczanego typu. Pozwala to na dobór najefektywniejszego kanału komunikacji oraz rozpoznanie kluczowych potrzeb psychologicznych i uwzględnienie ich w procesie nauczania i motywowania (Kahler, 2008, s. 45–81, 111–116; Collignon, 2017, s. 190–192).
EN
The purpose of this article is to show the development of Taibi Kahler’s driver concept model (1975, pp. 280–284) and to demonstrate its usefulness. Research on drivers has provided the basis for developing the concept of personality adaptation (Joines, Stewart, 2002, pp. 4–5) and the Process Communication Model (Kahler, 2008, pp. 1–30; Collignon, 2017, pp. XV–XIX) – a complete model by Taibi Kahler, which allows for assessing personality. This model shows how to communicate with students effectively, in relation to their personality structure. It allows for using the right contact door to build a consensus (Ware, 1983, p. 11–12, 18). It is essential to recognize the type of Base and Phase, i.e. the currently experienced type, which allows for choosing the most effective communication channel, identifying the key psychological needs and including them in the process of teaching and motivating (Kahler, 2008, p. 45–81, 111–116; Collignon, 2017, p. 190–192).
Year
Issue
7
Pages
15–26
Physical description
artykuł naukowy
References
  • Collignon, G. (2017). The Art of adaptive communication. Hot Springs: Kahler Communications, Inc.
  • Joines, V., Stewart, I. (2002). Personality Adaptations. Kegworth and North Carolina: Lifespace Publishing and Chapel Hill.
  • Kahler, T., Capers, H. (1974). The Miniscript. Transactional Analysis Journal, 4 (1), 26–42, https://doi.org/10.1177/036215377400400110.
  • Kahler, T. (1975). Drivers: The Key to the Process of Scripts. Transactional Analysis Journal, 5 (3), 280–284, https://doi.org/10.1177/036215377500500318.
  • Kahler, T. (2008). The Process Therapy Model. Little Rock: Taibi Kahler Associates, Inc.
  • Lefeuvre, J. (2007). Discover Process Communication. Dunod, Paris: Kahler Communication Europe.
  • Ware, P. (1983). Personality Adaptations (Doors to Therapy). Transactional Analysis Journal, 13 (1), 11–19, https://doi.org/10.1177/036215378301300104.
  • Collignon, G., Legrand, P., Parr, J. (2010). Parlez-vous Personality? Process Communication for Coaches. Paris: Kahler Communication Europe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4564cff6-2fa7-42b2-94a1-89d0ed2b9f4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.