PL EN


2010 | 7 | 121-133
Article title

Przyszłość koncepcji międzynarodowej walki z globalnym ociepleniem w kontekście debaty o przyczynach zmian klimatu.

Content
Title variants
EN
Global Warming in the Context of the Debate on the Climate Change.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obliczu rosnącej presji społeczności międzynarodowej, zmierzającej do podjęcia radykalnych kroków w celu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zmniejszenia antropopresji środowiska, nie milknie dyskusja dotycząca zasadności założeń mówiących, że to człowiek jest głównym sprawcą owych zmian. Oficjalne stanowisko co do decydującej roli człowieka, przyjęte przez międzynarodowe instytucje zajmujące się wpływem ludzkiej działalności na klimat, jest coraz częściej kwestionowane. Czy za zmiany klimatu odpowiada człowiek? Czy nasza cywilizacja zobowiązana jest do poświęceń w celu ochrony klimatu? Wynik konfrontacji zwolenników i sceptyków tezy o antropogennych przyczynach zmian klimatu jest szczególnie istotny w kontekście niepowodzenia szczytu klimatycznego w Kopenhadze oraz dalszej drogi społeczności międzynarodowej w walce ze zmianami klimatycznymi.
EN
In the face of growing pressure from a global society wishing to take radical steps in order to deal with climate change and reduce environmental anthropopressure, the discussion regarding the legitimacy of the thesis that the main offende of those changes is the human-being does not moderate. The official statement indicating the crucial role that human beings are playing in climate change, taken for granted by international institutions dealing with the human impact on the climate, is increasingly questioned. Are human beings responsible for climate change? Is our civilization obliged to sacrifice in the name of climate protection? The result of the confrontation between supporters and sceptics of the thesis concerning the anthropogenic causes of climate change are important in the context of the COP15 summit failure in Copenhagen and the future struggle by global society against climate change.
Year
Issue
7
Pages
121-133
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4568a29b-3a93-40df-a01a-6246f126c759
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.