PL EN


2020 | 111 | 3 | 5-20
Article title

„Wielkie, ale niedokończone twory Opatrzności”. O jednym wątku teodycealnym w „Horsztyńskim” Juliusza Słowackiego i „Biesach” Fiodora Dostojewskiego

Title variants
EN
“Wielkie, ale niedokończone twory Opatrzności [Great though Unfinished Constructs of Providence]”. On a Theodical Thread in Juliusz Słowacki’s “Horsztyński” and Fyodor Dostoyevsky’s “Besy” (“The Possessed”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą ukazania podobieństwa refleksji Juliusza Słowackiego i Fiodora Dostojewskiego nad zależnościami pomiędzy Bogiem, złem a człowiekiem, przejawiającego się w charakterystyce postaci wykreowanych przez pisarzy – Szczęsnego Kossakowskiego z „Horsztyńskiego” oraz Nikołaja Wsiewołodowicza Stawrogina z „Biesów”. Porównanie bohaterów jest przeprowadzone z perspektywy problemu teodycei rozpatrywanego w kontekście nowoczesności – zakwestionowania prerogatyw Boga i przyjęcia tezy o ateizmie „ad maiorem Dei gloriam” (M. Sarot, O. Marquard). Analiza tekstów obu utworów wydobywa analogie istniejące między Szczęsnym a Stawroginem na takich płaszczyznach jak motyw obłędu, piękno i metafory solarne, przewodzenie zbiorowości, transgresja oraz śmierć.
EN
The article attempts to present the similarities in reflection of Juliusz Słowacki and Fyodor Dostoyevsky over the dependency between God, evil and man, where the aforementioned similarities in reflection are manifested in the characteristics of protagonists developed by the writers―Szczęsny Kossakowski from “Horsztyński” and Nikolai Vsevolodovich Stavrogin from “Besy” (“The Possessed”). The comparison is drawn from the perspective of theodicy analysed in the context of modernity, namely questioning God’s prerogatives and adopting the thesis of “ad maiorem Dei gloriam” (M. Sarot, O. Marquard) atheism. Analysis of the two texts elicits such analogies between Szczęsny and Stavrogin found on such levels as the motif of madness, beauty and solar metaphors, community leadership, transgression, and death.
Year
Volume
111
Issue
3
Pages
5-20
Physical description
Dates
printed
2020-09-29
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-456917e7-d5ed-494b-978c-42f985828437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.