PL EN


2017 | 44 | 11-12(524-525) | 1–6
Article title

PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO A KOSZT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN THE CONTEXT OF THE COST OF POLISH SOCIAL INSURANCE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The right to social security is implemented primarily through the social security system – the basic public program implementing social security in Poland. Social insurance is implemented by the Social Insurance Fund, ie the stateowned special purpose fund, which is managed by the Social Insurance Institution. Its funds are primarily used for the payment of social security benefits. The implementation of the social security law has a specific financial dimension. The answer to the question of how much the implementation of this law requires is systemic analysis and evaluation.
PL
Prawo do zabezpieczenia społecznego realizowane jest przede wszystkim za pomocą systemu ubezpieczeń społecznych – podstawowego programu publicznego realizującego zabezpieczenie społeczne w Polsce. Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych realizuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego środki przeznaczane są przede wszystkim na wypłatę świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Realizacja prawa do zabezpieczenia społecznego ma konkretny wymiar finansowy. Odpowiedź na pytanie, ile kosztuje realizacja tego prawa, wymaga systemowej analizy i oceny.
Year
Volume
44
Pages
1–6
Physical description
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
References
  • Kijowski A., Podstawa i treść stosunku zatrudnienia a obowiązek ubezpieczenia społecznego, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001, z. 10, s. 3 i n. (cz. I), z. 11, s. 3 i n. (cz. II).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-456bd33b-c11a-496f-803b-075e66f3864a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.