PL EN


2013 | 1 | 4 | 407-422
Article title

Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem

Authors
Content
Title variants
EN
The Modern risk management in behavioral finance perspective theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie ryzykiem pozostaje w ścisłej korelacji z aspektami behawioralnymi. Właściwe zarządzenie ryzykiem w oparciu o teorię finansów behawioralnych przyczyni się do tego, że racjonalny inwestor dokona właściwego wyboru preferencji (w warunkach ryzyka) i decydując się na inwestycję, oszacuje minimalny poziom ryzyka i otrzyma jak największą stopę zwrotu. Z przeprowadzonej analizy wynikają określone wnioski dla inwestorów. W swoich decyzjach inwestycyjnych muszą uwzględnić zagadnienia z zakresu finansów behawioralnych.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
407-422
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Alpert M., Raiffa H. (1982), A progress report on the training of probability assessors, w: Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (red.), Cambridge University Press, New York.
 • Barberis N., Thaler R. (2004), A survey of behavioral finance, w: Hand-book of the Economics of Finance, Constantinides G., Harris M., Stultz R. (red.), Elsevier Science B.H., North-Holland.
 • Bizon-Górecka J. (2004), Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym, „Rynek terminowy" nr 2.
 • Czerwonka M, Gorlewski B. (2002), Finanse behawioralne zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Diether K., Malloy C., Scherbina A. (2002), Differences of Opinion and the Gross-Section of Stock Returns, "Journal of Finance", 57.
 • Kaczmarek T.T. (2010), Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Matuszczak W. (2005), Finanse behawioralne, MBA, nr 1.
 • Olsen R. (1997), Investment Risk: The Experts' Perspective, "Financial Analysts' Journal", 53(2).
 • Sołtysiak M. (2010), Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych jako element przewagi konkurencyjnej, w: Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa.
 • Tyszko T. (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Weber M., Camerer C. (1998), The disposition effect in securities trading: An experimental analysis, "Journal of Economic Behavior & Organization", 33(2).
 • Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papie-rów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-456f50ed-f9f4-48ab-9d4b-497654ac7fee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.