PL EN


2018 | 27 | 2(53) | 59—77
Article title

Julian Ochorowicz and “New Type of Phenomena”: A Story of a Scientific Article in an International Debate About the Fringes of Modernity

Title variants
PL
Julian Ochorowicz i „Nowe zjawiska zmysłowe”. Historia artykułu naukowego w międzynarodowej debacie o obrzeżach nowoczesności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper comments on the series of articles published in 1893 by Julian Ochorowicz in “Tygodnik Ilustrowany”. The articles serve to comment on the state of reasoning of Spiritualism supporters, who linked the “new type of phenomena” with technological advances of the era. The paper also discusses the scientific background that Spiritualist adopted to try to place their field of research in a current discourse about modernity and technological progress.
PL
Artykuł omawia serię felietonów opublikowanych przez Juliana Ochorowicza w 1893 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”. Felietony te, jak również postać Ochorowicza, służą za przykłady do wytłumaczenia, w jaki sposób zwolennicy spirytyzmu łączyli ten „nowy dział zjawisk” z postępem technologicznym właściwym drugiej połowie XIX wieku. Artykuł omawia również sposoby, w jakie badacze spirytyzmu próbowali umieścić swoje zainteresowania badawcze w kontekście ówczesnego dyskursu naukowego, skupiając się szczególnie na zagadnieniach nowoczesności i postępu technologicznego.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45721b25-023e-456d-9682-aab0a38629c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.