PL EN


2015 | 15/1 | 347-349
Article title

Recenzja - Logika dla prawników skądinąd, czyli krótka rozprawa o „logice marsjan”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
347-349
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach
References
  • S. Kierkegaard, Pojęcie lęku: proste rozważania o charakterze psychologicznym, odniesione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa, przeł., wstępem i przypisami opatrzył A. Szwed, Kęty 2000
  • Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, przeł. i koment. opatrzył K. Leśniak, Warszawa 1973
  • J. Łukasiewicz, Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej, przeł. [z ang.] i przypisami opatrzył A. Chmielewski, fragmenty [grec., łac. i niem.] przeł. A. Krajczyk i A. Chmielewski, wstępem poprzedził i red. nauk. dokonał J. Woleński, Warszawa1988.
  • Z. Hajduk, Zarys #lozo#i nauk formalnych, Lublin 2011
  • A.L. Zachariasz, Poznanie teoretyczne – jego konstytucja i status, wyd. 2, Rzeszów 1999
  • A.B. Stępień, Wstęp do #lozo#i, wyd. 2, Lublin 1989
  • W. Marciszewski, [w:] Mała encyklopedia logiki, tenże (red.), K. Czarnota i  in. (autorzy), Wrocław 1988
  • T. Kwiatkowski, Logika ogólna, Lublin 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4579a169-b4d5-4b92-b245-fd6844e52d0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.