PL EN


2012 | 5 | 2(15) | 89-100
Article title

Jak mówić publicznie – doświadczenia i wnioski

Title variants
EN
How to speak publicly – experiences and conclusions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest mówienie publiczne. Autor najpierw wymienia cele, które mogą przyświecać wystąpieniu publicznemu, ale też prywatnemu. Wymienia też różne formy wystąpień naukowych, zwracając szczególną uwagę na rolę prezentacji – z wykorzystaniem środków multimedialnych. W dalszej części artykułu autor podaje szereg zasad, zgodnie z którymi warto kształtować wystąpienie publiczne. Przede wszystkim przypomina o klasycznym podziale na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Według autora ważne jest wcześniejsze zaplanowanie wystąpienia. To czas, w którym ma narodzić się pomysł i sposób jego zaprezentowania. Ważny jest cel prezentacji, rozpoznanie audytorium, ale też planowanie logistyczne (sala, sprzęt itp.). Dla prelegenta kluczowe jest oczywiście merytoryczne przygotowanie wystąpienia – głównie przez np. napisanie przemówienia. Autor wskazuje na rolę prezentacji, która może pomóc mówiącemu w dotarciu do audytorium – warto zawrzeć w niej chociażby elementy humorystyczne. Kopczewski przywołuje też zasady, które przyświecają dobremu wystąpieniu publicznemu. W tej części artykułu opisuje między innymi rolę języka ciała. Przypomina też, jak istotne jest przygotowanie nie tylko wystąpienia, ale też samego mówcy do tego wystąpienia. Według autora każdy jest w stanie w sposób zadowalający nauczyć się sztuki przemawiania publicznego.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
References
 • Arden P., Cokolwiek pomyślisz pomyśl odwrotnie. Insignis 2008
 • Buchanan S., Gibby F., The information Edit: An integrated strategic approach, “International Journal of Information Management”, 1988, t. 18(1)
 • Drucker P.F., O zarządzaniu, społeczeństwie i gospodarce. Warszawa 2011
 • Fitzgibben J., Jak przezwyciężyć zmęczenie. Warszawa 2004
 • Greene R., 48 praw władzy. Jak wykorzystać manipulację do osiągania przewagi. Warszawa 2009
 • Kopczewski M., Profilaktyka zachowań aspołecznych – elementem współczesnej edukacji dla bezpieczeństwa, (w:) Reforma w szkole. Szczecinek 2009
 • Kopczewski M., Technologia pracy umysłowej. Łódź-Szczecinek 2003
 • Kopczewski M., Wychowanie a media, (w:) Wychowanie w zreformowalnej szkole. Kierunki rozwoju. Szczecinek 2007
 • Mehrabian A., General relations among drug use, alcohol use, and major indexes of psychopathology. Journal of Psychology, 135/2001
 • Mentzel B., Mistrzowska retoryka. Warszawa 2009
 • Nęcka E., Trening twórczości. Gdańsk 2005
 • Pawelec L., Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń, (w:) Kompetencje współczesnego nauczyciela. Siedlce 2012
 • Pawelec L., Wychowanie dla zdrowia, „Nauczanie początkowe – kształcenie zintegrowane”, nr 1/11/2010
 • Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Sopot 2010
 • Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menadżerów. Gdańsk 2002
 • Schopenhauer A., tłum. A. Stogbauer, O wolności ludzkiej woli. Warszawa 1991
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-457c1713-bd3f-4556-92e9-6f8543c3ce23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.