PL EN


2015 | 16 | 4 | 220-229
Article title

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW DYNAMICZNYCH DO MODELOWANIA PRZEPŁYWU INFORMACJI NA RYNKU PRACY

Content
Title variants
EN
MODEL OF THE LABOR MARKET DYNAMICS WITH HETEROGENEOUS LABOR FORCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy prezentowany jest matematyczny model opisujący dynamikę zjawisk na rynku pracy. W modelu tym, zbudowanym w oparciu o teorię układów dynamicznych, kluczowe znaczenie ma wymiana informacji o możliwościach zatrudnienia pomiędzy uczestnikami rynku pracy – bezrobotnymi i zatrudnionymi. Analiza jakościowa zbudowanego modelu dowodzi, że przepływ informacji pomiędzy zatrudnionymi lub pomiędzy bezrobotnymi a zatrudnionymi wpływa w istotny sposób na dynamikę rynku pracy. Oddziaływanie informacyjne pomiędzy uczestnikami rynku może spowodować nagłe zmiany charakteru jego dynamiki oraz przejścia pomiędzy dynamiką cykliczną i niecykliczną.
EN
The article presents a mathematical model of the labor market describing the dynamics of the phenomena in the labor market. In this model, using the theory of dynamical systems, the most important factor is exchange of information on employment opportunities between the participants of the labor market – unemployed and employed. Qualitative analysis of the created model shows that the flow of information between employees or between the unemployed and employed significantly affect the dynamics of the labor market. The impact of information exchange between the participants of the labor market may cause a sudden change in the nature of its dynamics and the transition between cyclic and non-cyclic dynamics.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
220-229
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Hensvik L., Skans O. N. (2013) Social networks, employee selection and labor market outcomes, Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy Working Paper 2013:15.
  • Lavezzi A. M., Blom E., Meghir C. (2012) Hetergeneity in Human Capital Investments: High School Curriculum, College Major, and Careers, Annual Review of Economics, Annual Reviews, Vol. 4, pp. 185-223
  • Montgomery J. D. (1991) Social Networks and Labor-Market Outcomes: Toward an Economic Analysis, American Economic Review, Vol. 81, pp. 1408 – 1418.
  • Montgomery J. D. (1992) Job Search and Network Composition: Implications of the Strength-Of-Weak-Ties Hypothesis, American Sociological Review, Vol. 57, pp. 586 – 596.
  • Montgomery J. D. (1994) Weak Ties, Employment and Inequality: An Equilibrium Analysis, American Journal of Sociology, Vol. 99, pp. 1212 – 1236.
  • Palczewski A. (1999) Równania różniczkowe zwyczajne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
  • Stupnytska Y., Zaharieva A. (2014) Optimal policy and the role of social contacts in a search model with heterogeneous workers, Center for Mathematical Economics Working Paper 491.
  • Wrzosek M. (2001) On computer simulation of grey zone dynamics, Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu, Wybrane problemy, Tom 43, str. 197-214.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45822ee9-1ffd-49a8-a5bc-65a40a2d8825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.