PL EN


2014 | 3 | 9 | 137-143
Article title

Kontrola koncentracji a rynki instrumentów finansowych – wyznaczanie rynku właściwego w praktyce Komisji Europejskiej Decyzje Komisji Europejskiej w sprawach Nr COMP/.6166 Deutsche Börse/NYSE Euronext oraz Nr COMP/M.6873 Intencontinental Exchange NYSE Euronext

Content
Title variants
EN
Merger control and financial markets – relevant market delineation in European Commission’s decisions. Cases: No. COMP/.6166 Deutsche Borse / NYSE Euronext and No. COMP/M.6873 Intencontinental Exchange NYSE Euronext
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie dwóch decyzji Komisji Europejskiej (dalej: Komisja) pod kątem analizy zagadnienia wyznaczania rynków właściwych przez organy antymonopolowe podczas oceny koncentracji, dotyczących instrumentów finansowych. W ostatnich latach Komisja Europejska wydała w tym zakresie dwie istotne decyzje. Pierwszą z nich była decyzja zakazująca koncentracji Deutsche Borse i NYSE Euronext w 2012 roku, drugą – decyzja zezwalająca na dokonanie koncentracji pomiędzy Intencontinental Exchange a NYSE Euronext z 2013 roku
EN
The article concerns the way of delineation of a relevant market for mergers between stock exchanges assessed by the European Commission. Focus here is placed on the delineation of markets for securities and for derivatives, on the basis of Deutsche Borse / NYSE Euronext and Intencontinental Exchange NYSE Euronext decisions.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-458f75f2-3808-475f-9f17-92429c8e9a1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.