PL EN


2015 | 7 | 157-162
Article title

Nowa praca o inteligencji ukraińskiej?. Святослав Пахолків, Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині. Освічена верства й емансипація нації [Ukraińska inteligencja w habsburskiej Galicji. Warstwa oświecona i emancypacja narodu], ЛА „Піраміда”, Львів 2014, ss. 610

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
7
Pages
157-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Hoff J., Inteligencja galicyjska – niepokorna czy lojalna?, „Rocznik Przemyski” 2010, t. 46, z. 4: Historia, s. 51-58.
 • Hoff J., Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 2005.
 • Hoff J., Żydzi, Polacy i Rusini w małych miastach Galicji Wschodniej w drugiej połowie XIX w. Sąsiedzi, obcy, wrogowie?, [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej, red. M. Nietyksza, A. Szwarc, K. Sierakowska, Warszawa 2003, s. 337-344.
 • Moklak J., Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907-1914, Kraków 2013.
 • Moklak J., W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego, 1866-1892, Kraków 2003.
 • Pudłocki T., Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2009.
 • Toczek A., Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860-1918), Kraków 2013.
 • Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, t. 1-5, Rzeszów–Lwów 2004-2007.
 • Пахолків С., Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині. Освічена верства й емансипація нації, Львів 2014.
 • Шах C., Львів – місто моєї молодости. Цісарсько-Королівська академічна гімназія, Львів 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45900dc4-6be2-419c-9f21-e5f23662d48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.