PL EN


2017 | 8 | 3 | 231-238
Article title

Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego

Content
Title variants
EN
The Awareness and Scale of the Byberbullying Phenomenon among the Students of Middle Schools from the Podkarpackie Province
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel zbadanie, w jakim stopniu cyberprzemoc jest obecna w świadomości i rzeczywistości uczniów szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego. Badania przeprowadzono w 15 szkołach gimnazjalnych na próbie 1178 uczniów. Wyniki badań własnych potwierdziły wysoki stopień świadomości tego zjawiska wśród badanych adolescentów, ale także występowanie różnych form cyberprzemocy w środowisku tej grupy młodzieży. Do bycia ofiarą cyberagresji przyznało się 33% ankietowanych. Natomiast do stosowania cyberbullyingu lub pomocy w jego użyciu wobec innych przyznało się prawie 26% ankietowanych.
EN
The authors of this publication have examined the levels of both the incidence and awareness of cyberbullying among middle school students. The research was conducted in 15 middle schools from the Podkarpackie Province. The sample consisted in 1178 students. The results of the investigation confirmed a high level of awareness of this phenomenon among the adolescents studied, but also the occurrence of different forms of cyber-aggression in the environment of this group. 33% of respondents declared themselves to have been victims of cyberbullying, while 26% admitted using cyber-aggression or helping others use it.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
231-238
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
author
 • LUPIGO – Creative & Innovative Marketing Agency, Polska
 • Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie, Polska
References
 • Casas, J.A., Del Rey, R., Ortega-Ruiz, R. (2013). Bullying and Cyberbullying: Convergent and Divergent Predictor Variables. Computers in Human Behavior, 29 (3), 580–587.
 • Dooley, J.J., Pyżalski, J., Cross, D. (2009). Cyberbullying Versus Face-to-Face Bullying: A Theo-retical and Conceptual Review. Zeitschrift Für Psychologie/Journal of Psychology, 217 (4), 182–188.
 • Huang, Y., Chou, C. (2010). An Analysis of Multiple Factors of Cyberbullying among Junior High School Students in Taiwan. Computers in Human Behavior, 26 (6), 1581–1590.
 • Janiak-Rejno, I. (2015). Identyfikacja motywów zawodowych pracowników pokolenia Y istotnym czynnikiem budującym trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Management Fo-rum, 3 (3), 28–34.
 • Jaworska, J. (2015). Wychowawca. Agresja Elektroniczna, 7–8, 26–27.
 • Knol-Michałowska, K. (2013). Świadkowie cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 12 (1), 111–120.
 • Kowalski, R.M., Limber, S., Agatston, P.W. (2012). Cyberbullying: Bullying in the Digital Age. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
 • Kuss, D.J., Rooij van, A.J., Shorter, G.W., Griffiths, M.D., Mheen van de, D. (2013). Internet Addiction in Adolescents: Prevalence and Risk Factors. Computers in Human Behavior, 29 (5), 1987–1996.
 • Lange, R., Osiecki, J. (2014). Nastolatki wobec Internetu – ogólnopolskie badanie. Warszawa: Pedagogium.
 • Pyżalski, J. (2012). From Cyberbullying to Electronic Aggression: Typology of the Phenomenon. Emotional and Behavioural Difficulties, 17 (3–4), 305–317.
 • Rębisz, S., Sikora, I., Smoleń-Rębisz, K. (2016). Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów. Edukacja – Technika – Informatyka, 15 (1), 90–98.
 • Rivers, I., Noret, N. (2010). „I h8 u‟: Findings from a Five Year Study of Text and Email Bullying. British Educational Research Journal, 36 (4), 643–671.
 • Schneider, S.K., O‟Donnell, L., Stueve, A., Coulter, R.W.S. (2012). Cyberbullying, School Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students. American Journal of Public Health, 102 (1), 171–177.
 • Slonje, R., Smith, P.K., Frisén, A. (2013). The Nature of Cyberbullying, and Strategies for Prevention. Computers in Human Behavior, 29 (1), 26–32.
 • Smith, P.K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils. Journal of Child Psychology and Psychia-try, 49 (4), 376–385.
 • Sticca, F., Perren, S. (2013). Is Cyberbullying Worse than Traditional Bullying? Examining the Differential Roles of Medium, Publicity, and Anonymity for the Perceived Severity of Bullying. Journal of Youth and Adolescence, 42 (5), 739–750.
 • Tomczyk, Ł. (2017). Cyberbullying in 2010 and 2015 – A Perspective on the Changes in the Phenomenon among Adolescents in Poland in the Context of Preventive Action. Children and Youth Services Review, 75, 50–60.
 • Tsitsika, A., Janikian, M., Wójcik, S., Makaruk, K., Tzavela, E., Tzavara, C., … Richardson, C. (2015). Cyberbullying Victimization Prevalence and Associations with Internalizing and Externalizing Problems among Adolescents in Six European Countries. Computers in Human Behavior, 51, 1–7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45946cf4-63ca-4c5d-b018-875d6b13bd95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.