PL EN


2014 | 1(31) | 126-137
Article title

Innowacyjne modele biznesu dla IT – wyzwania i perspektywy rozwoju

Content
Title variants
EN
Innovative IT business models − challenges and prospects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Information Technology (IT) shapes the success of organizations, giving them a solid foundation that increases both their level of efficiency as well as productivity. New and innovative business models based on advanced information and communication technologies are to promote the growth of enterprises and the flexibility of creating greater value for their stakeholders. The aim of the article is to discuss the challenges and trends facing organizations in the context of the selection and implementation of new business models with particular emphasis on sourcing models in the IT area. Moreover, the article will investigate the impact of IT sourcing models on innovation and competitiveness of the organization.
Year
Issue
Pages
126-137
Physical description
Contributors
References
 • Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, 2013, red. J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., (red.), 2013, Model biznesu.
 • Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Jabłoński A., 2013, Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 • Łobejko S., 2010, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Mikrusy rosną, 2013, „Puls Biznesu”, 27 listopada, s. 89.
 • Morgan J.L., Bravard R., 2010, Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, MT Biznes Sp. z o.o., Polska.
 • Oshri I., Kotlarski J., Willcocks L.P., 2011, The handbook of global outsourcing and offshoring. Second edition, Palgrave Macmillan Ltd., Houndmills Basingstoke Hampshire (UK).
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2010, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Sobińska M., 2014, IT management business model – sourcing IT services, rozdział [w:] Networking Models in Wirtual Enterprises, red. K. Perechuda, w recenzji.
 • Szpringer W., 2012, Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa.
 • Szpringer W., 2008, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Ujęcie instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Willcocks L.P., Lacity M.C., 2012, The new IT outsourcing landscape. From innovation to cloud computing, Palgrave Macmillan Ltd., Houndmills Basingstoke Hampshire (UK).
 • Wybrane modele prowadzenia biznesu, 2011, red. A. Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, 2011, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Żebrowski M., Waćkowski K., 2011, Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • http://blog.psoda.com/micro-sourcing-and-crowdsourcing-similar-but-different/- (1.03.2014).
 • http://errancarmel.blogspot.com/2008/07/micro-sourcing.html#!/2008/07/micro-sourcing.html (1.03.2014).
 • http://www.pmrpublications.com/product/Rynek-przetwarzania-danych-w-chmurze-w-Polsce-2013 (3.12.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4594d519-e41f-4789-b255-37092835167f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.