PL EN


2015 | 215 | 19-39
Article title

Modele działania firm niskokosztowych w turystyce

Content
Title variants
EN
Business models of low-cost firms in tourism industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niskokosztowy model działalności z sukcesem jest realizowany przez przedsiębiorstwa reprezentujące branżę turystyczną. Przykład tanich linii lotniczych oraz hoteli budżetowych potwierdza wysoką skuteczność i efektywność modelu biznesowego generującego zysk z niskich kosztów działalności. Celem artykułu jest ukazanie specyfi-ki działalności przedsiębiorstw świadczących tanie usługi lotnicze i hotelarskie w zakre-sie propozycji wartości i modelu operacyjnego.
EN
Low-cost business model is successfully implemented by companies repre-senting the tourism industry. Low-cost airlines and budget hotels confirm the high effec-tiveness and efficiency of the business model generating profits from low operating costs. The purpose of this article is to present the specificity of companies providing low-cost flights and hotel services in the field of value for customer and operating model.
Year
Volume
215
Pages
19-39
Physical description
Contributors
References
 • Afuah A. (2004), Business models. A strategic management approach, McGraw-Hill Irwin, New York.
 • Brotherton P. (2004), Critical success factors in UK budget hotel operations, “Interna-tional Journal of Operations & Production Management”, Vol. 24, No. 9.
 • Budget & Economy Hotels: A wise choice (2009), “Tourism Review” July-August.
 • Business Monitor International (2013), Poland Tourism Report – 2013, Industry Forecast Scenario.
 • Campos-Blanco A., Oehmichen A. i Frood S. (2010), Branded budget hotels in Europe. A development guide, Davis Langdon, HVS London Office, London.
 • Christensen C.M., Anthony S.D., Roth E.A. (2010), Innowacje. Następny krok. Wyko-rzystanie teorii innowacji w przewidywaniu zmian na rynku, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Dobruszkas F. (2006), An Analysis of European low cost airlines and their networks, “Journal of Transport Geography”, Vol. 14.
 • Emerging Markets Direct (2014), Polish tourism. Hotels & restaurants sector. Report, April.
 • Fiorentino A. (1995), Budget hotels: Not just minor hospitality products, “Tourism Ma-nagement”, Vol. 16, No. 6.
 • Flatters P. i Willmott M. (2009-2010), Profil konsumenta po kryzysie. „Harvard Business Review Polska” grudzień-styczeń, nr 142-143.
 • Francis G., Humphreys I., Ison S. i Aicken M. (2006), Where next for low cost airlines? A spatial and temporal comperative study, „Journal of Transport Geography”, Vol. 14.
 • Hawlena J. (2012), Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warun-kach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Johnson M.W., Christensen C.M. i Kagermann H. (2009), Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy firmy, „Harvard Business Review Polska” lipiec-sierpień, nr 77-78.
 • Kachaner N., Lindgardt Z. i Michael D. (2012), The new „low cost”, “Focus BCG”, nr 10.
 • Klophaue R., Conrady R. i Fochert F. (2012), Low cost carriers going hybrid. Evidence from Europe, “Journal of Air Transport Management”, Vol. 23.
 • Kotler Ph. i Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Lindgardt A., Reeves M., Stalk G. i Deimler M.S. (2009), Business model innovation. When the games gets tough, change the game, Boston Consulting Group.
 • Martinez-Garcia E. i Raya J.M. (2008), Length of stay for low-cost tourism, “Tourism Management”, Vol. 29.
 • Meuter M.L., Ostrom A.L., Roundtree R.I. i Bitner M.J. (2000), Self-service technologies understanding customer satisfaction with technology-based service encounters, “Journal of Marketing”, Vol. 64, No. 3.
 • Mierzejewski W. i Przybył R. (2005), Minimalistyczna oferta nadchodzi, „Harvard Business Review Polska”, nr 9.
 • Nalazek M. (2013), Wpływ internetowej dystrybucji produktu turystycznego na rynek pośredników turystycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej”, nr 3.
 • Page S. (2003), Tourism management: Managing for change, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Pijet-Migoń E. (2012), Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Pütz-Willems M. (2007), Polarization of markets: Luxury and budget hotels [w:] R. Conrady, M. Buck (ed.), Trends and issues in global tourism 2007, Springer, Berlin.
 • Roper A. i Carmouche R. (1989), Budget hotels – a case of mistaken identity? “Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 1, No. 1.
 • Ruetz D. i Marvel M. (2011), Budget hotel: Low cost concept in the USA, Europe and Asia [w:] R. Conrady, M. Buck (eds.), Trends and issues in global tourism, Springer, Berlin.
 • Ryans A. (2009), Beating low cost competition. How premium brands can respond to cut-price rivals, John Wiley & Sons, New York.
 • Senior M. i Morphew R. (1990), Competitive strategies in the budget hotel sector, “In-ternational Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 2, No. 3.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J. i Andelman B. (2000), Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.
 • Szymajda I. (2002), Prawo lotnicze Unii Europejskiej – charakterystyka systemu, „Stu-dia Europejskie”, nr 1.
 • Verma H.V. (2005), Services marketing. Text and cases, Dorling Kindersley, London. [www 1] http://www.elfaa.com (dostęp: 20.03.2014).
 • [www 2] http://www.icao.int (dostęp: 5.05.2014).
 • [www 3] http://www.eurocontrol.int (dostęp: 30.04.2014).
 • [www 4] http:// www.ulc.pl (dostęp: 30.04.2014).
 • [www 5] http://www.accor.com (dostęp 30.04.2014).
 • [www 6] http://www.easyhotel.com, http://www.accor.com, http://www.premiereclasse.com, http:// www.tunehotels.com, http://www.hotelbb.de, http://www.hotelbb.pl, http://www.bal ladins.com, http://www.premierinn.com, http://www.sidorme.com, http://www.travelodge. co.uk, http://www.campanile.com, http://www.daysinn.com, http://www.ihg.com, http://www.hiltoneasteurope.com, http://www.kyriad.com, http://www.citizenm.com, http://www.motel-one.com, http://www.qbichotels.com, http://sleeperz.com, http://www.yo tel.com (dostęp: 25-31.03.2014).
 • Żabiński L. (2011), Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój, „Forum. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-459720c5-b610-4a8f-a31a-7ae57903e522
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.