PL EN


2015 | 11 | 2(29) | 23-32
Article title

Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau

Content
Title variants
EN
The Defense of the Modern Concept of the Rights of the Child. A Few Reflections in the Context of the Pedagogical Thought of Jean-Jacques Rousseau
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The presented text focuses on the normative concept of the rights of the child. The inspiration to re-read this currently dynamic pedagogical and legal category is the persona and ideas of Jean- Jacques Rousseau. The presented reflections are an attempt at a new interpretation of the category of children’s rights in the context of pedagogical naturalism and the rationalism of a philosopher of the Enlightenment. This text may become an argument in defense of the concept of basing the relations between adults and children on the ideas of children’s rights. We are faced with the following question: To what extent does the category of children’s rights, as determined by positive law, and its ensuing implications in terms of children’s status and their relations with adults, result from the nature of man and society, and to what extent do they constitute a mere “pretence of decency”, becoming an enslaving category? Given the degraded nature of man, how can we justify the need to regulate children’s rights and develop education based on these rights, and to what extent do these rights in fact contribute to this degradation, becoming a source of children’s suffering? Contrary to appearances, the answers to these questions are not unequivocal. This text attempts to re-read and re-analyze the fundamental rights of the child set forth in the Convention on the Rights of the Child and the main legal regulations that form its basis with reference to the ideas of the Enlightenment philosopher. The defense of the contemporary concept of children’s rights with reference to the thought of J.J. Rousseau is also a critical voice in the debate on the assumptions, form, and implementation of children’s rights in modern society.
Year
Volume
11
Issue
Pages
23-32
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Ariès P. (1995), Historia dzieciństwa. Gdańsk, Wydawnictwo Marabut.
 • Bała P.(2009), Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty. Warszawa, Wydawnictwo von Borowiecky
 • Boer-Buquicchio M. (2005), Raising children without violence. [In:] Gewaltfreie Erziehung. Berlin, 20–21 Oktober 2005.
 • Didier J.(1992), Słownik filozofii. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”.
 • Dworkin R. (1977), Taking Rights Seriously. Cambridge, Harvard University Press.
 • James J., Prout A., Flamer ed. (1990), Constructing and Reconstructing Childhood. Basingstoke.
 • Jarosz E. (opr.) (2013), Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/polacy_wobec_bicia_dzieci_2013.pdf, data dostępu: 30.09.2014.
 • Jedynak S. (red.)(1999), Mały słownik etyczny. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Kaliny-Prasznic U.(red.) (2007), Encyklopedia prawa. Wyd. IV, Warszawa, Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Katz S.N.(ed.) (2009), The Oxford International Encyclopedia of Legal History. Volume 2, Oxford University Press.
 • Kozak M. (2013), Prawo dziecka do edukacji założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa, Wydawnictw Rzecznika Praw Dziecka.
 • Kozak M. (2013), Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa, Rzecznik Praw dziecka.
 • Kozak M. (2014), Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Łoś-Nowak T. (red.) (2002), Encyklopedia politologii. Stosunki międzynarodowe. Tom 5. Kraków, Wyd. Zakamycze.
 • Ozorowski E. (red.) (1999), Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa-Łomianki, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Pilch T. (red.) (2005), Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. T. IV, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Okoń W. (1996), Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo akademickie „Żak”.
 • Reber A.S., Reber E.S. (2005), Słownik psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rousseau J.J. (1966), Przedmowa do Narcyza, [w: tenże] Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim, Przedmowa do Narcyza, List o Opatrzności, Listy moralne, Listy do arcybiskupa du Beaumont, Listy Melesherbesa. Przekł. B. Baczko i in., Warszawa, PWN.
 • Rousseau J.J (1955), Emil, czyli o wychowaniu. T. 1 i 2. Przekł. W. Husarski, Wrocław, Zakład im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Rousseau J.J. (1948), Umowa społeczna. Przekł. A. Peretiatkowicz, Łódź, „Marian Ginter”.
 • Sillamy N. (1994), Słownik psychologii. Katowice, Wydawnictwo „Książnica”.
 • Szmyta A. (red.) (2010), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sztobryn S. (2004), Naturalizm pedagogiczny. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. III. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Theiss B. (1993), Dzieciństwo w małym mieście. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Thorne T. (1995), Słownik pojęć kultury postmodernistycznej, Warszawa, Muza.
 • Verhellen E. (1996), Children’s rights in Europe. An overview and framework for understanding W: P. Koeppela (ed.), Kindschaftsrecht und Völkerrecht im europäischen Kontext. Neuwied.
 • Winiarczyk A. (red.) (2005), Encyklopedia „Białych Plam”. T. XV, Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Wołoszyn S. (1995), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej końca XVIII stulecia. T.I. Kielce, Dom Wydawniczy Strzelec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-1582
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45982c38-1209-4106-9988-8ad5369c243b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.