PL EN


Journal
2011 | 24 | 127-133
Article title

Der Einfluss von Wirtschaftskrisen auf Güterumschläge des Stettiner Hafens in den Jahren 1873–1913

Content
Title variants
PL
Wpływ kryzysów ekonomicznych na przeładunki portu szczecińskiego w latach 1873–1913
Conference
This volume is dedicated to Professor Jerzy Trzoska on His seventieth birthday
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Obroty w portach morskich były w XIX wieku jednym z podstawowych wskaźników rozwoju gospodarki, sygnalizujących kolejne fazy cyklu koniunkturalnego. Potwierdzeniem tego stały się wahania przeładunków w porcie szczecińskim, które od czasów pierwszego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w 1873 roku były stałym elementem funkcjonowania portu w ramach klasycznych cykli ekonomicznych, obejmujących okresy od ośmiu do jedenastu lat. Powtarzające się cyklicznie kryzysy gospodarcze, skutkujące spadkiem obrotów portowych, osłabiały pozycję portu szczecińskiego wobec Hamburga, który cieszył się po zjednoczeniu Rzeszy w 1871 roku wszechstronną opieką władz niemieckich. W rezultacie przed pierwszą wojną światową Szczecin został zepchnięty do roli portu obsługującego zaplecze niemieckie w dorzeczu Odry.
Keywords
PL
Szczecin   Port   Kryzys  
Journal
Year
Volume
24
Pages
127-133
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Burmeister H.: Geschichtliche Entwicklung des Gütertarifwesens der Eisenbahnen Deutschlands, Leipzig 1899
 • Dobrzycki E.: Zaplecze portu szczecińskiego a walka konkurencyjna Szczecina z Hamburgiem na przełomie XIX i XX w. [Das Hinterland des Stettiner Hafens und der Wettbewerb zwischen Stettin und Hamburg um die Wende zwischen dem 19. und 20. Jh.], „Szczecin“, 1962, 5/6
 • Dopierała B.: Kryzys gospodarki morskiej Szczecina w latach 1919–1939 [Die Krise der Stettiner Seewirtschaft in den Jahren 1919–1939], Poznań 1963
 • Gerloff G.: Die deutsche Zoll- und Handelspolitik von der Gründung Zollvereins bis zum Frieden von Versailles, Leipzig 1920
 • Heinemann R.: Die Stellung in der Weltwirtschaft, Berlin 1927
 • Huerta de Soto J.: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniekturalne [Geld, Bankenkredite und Konjunkturzyklen], Warszawa 2009
 • Kaliński J.: Historia Gospodarcza XIX i XX w. [Geschichte der Wirtschaft des 19. und 20. Jh.], Warszawa 2008
 • Peters M.: Die Entwickelung der deutschen Rhederei seit Beginn dieses Jahrhunderts, Bd. 1, Jena 1899
 • Piotrowski K.: Zaplecze portu szczecińskiego w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego 1818–1890 [Das Hinterland des Stettiner Hafens in der Epoche des Kapitalismus des freien Wettbewerbs 1818–1890], Szczecin 1969
 • Plachetka M.G.: Die Getreide-Autarkiepolitik Bismarcks und seiner Nachfolger im Reichskanzleramt (Darstellung und Auswirkungen insbesondere während des ersten Weltkrieges), Bonn 1969
 • Poppendick W.: Das Oderstromgebiet in seiner Bedeutung für den Binnenschiffahrtsverkehr, Greifswald 1930
 • Seidler E., Freud A.: Die Eisenbahntarife in ihrer Beziehungen zu Handelspolitik, Leipzig 1904, S. 14–15; A. Leyen: Die Eisenbahnpolitik des Fürsten Bismarck, Berlin 1914
 • Stanielewicz J.: Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815–1814 [Handelsbeziehungen zwischen den polnischen Gebieten und der Ostsee in den Jahren 1815–1814], Szczecin 1991
 • Stettins Handel, Industrie und Schiffahrt“ für die Jahre 1871–1879; 1880–1887; 1888–1890; 1891–1896
 • Wielopolski A.: Przemiany gospodarczo-społeczne w Szczecinie w XIX i na początku XX wieku [Wirtschaftlich-gesellschaftliche Veränderungen in Stettin im 19. und in den Anfängen des 20. Jh.], in: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski [Ars Historica. Arbeiten aus der Universal- und Polens Geschichte], Poznań 1976
 • Włodarczyk E.: Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914 [Die wirtschaftliche Entwicklung von Hafenstädten preußischer Ostseeprovinzen in den Jahren 1808–1914], Wrocław, 1987
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-459b1521-9498-412d-a8b1-ea69addb888a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.