PL EN


2018 | 523 | 221-241
Article title

Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności. Wybrane inicjatywy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie istoty idei zrównoważonego rozwoju oraz jej zastosowania w łańcuchach dostaw żywności – będących przedmiotem zainteresowania polityki wielu państw, zwłaszcza Unii Europejskiej. W związku z tym w artykule została zaprezentowana istota i ewolucja łańcuchów dostaw żywności ze wskazaniem potrzeby wdrażania w ich funkcjonowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono cele zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności oraz wybrane inicjatywy i działania wspomagające ich tworzenie oraz funkcjonowanie. Wskazano ponadto przykłady praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz korzyści z tym związane. Wykazano, że zrównoważony rozwój staje się jednym z ważniejszych obszarów funkcjonowania łańcuchów dostaw żywności. W opracowaniu posłużono się metodą opisową i analizą literatury.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45a16e9a-5875-4648-b7a0-9b79db84c4ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.