Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 19 | 183-197

Article title

Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki

Content

Title variants

EN
Financial condition of local government in Poland as a factor stimulating the innovation of economy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper focuses on the financial situation of local government units in Poland in 2005–2010. It presents the results of operational issues relating to local government, based on the implementation of budgets and structures relating to: income, expenditure, main investment expenditure, debt, and budget deficit. Analysis was conducted for all levels of local government (commune – gmina, district – powiat, province/voivodship – województwo) and its various types (urban commune, urban-rural commune and rural commune, county and town with the rights of a county).

Contributors

 • Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
 • Zakład Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

References

 • Brezdeń P., Drozdowska J., Spallek W., 2010, Wybrane instytucje prorozwojowe związane z pomocą publiczną w aktywizacji polskiej gospodarki, [w:] Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, (red.) Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 15, Warszawa–Kraków, s. 235–257.
 • Domański R., Marciniak A., 2003, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, KPZK PAN, Studia t. 113, Warszawa.
 • Florida R., 2000, The Learning Region, [w:] Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Z.J. Acs, (ed.), Pinter, New York.
 • Raport roczny 2010. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, 2010, Departament Strategii i Analiz, PKO BP SA, Warszawa.
 • Raport roczny 2011. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, 2011, Departament Strategii i Analiz, PKO BP SA, Warszawa.
 • Romanowski R., 2011, Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki innowacyjnej, ris.warmia.mazury.pl/.../2_rola_jst_w_kreowaniu_procesu_innowacyjnego.ppt, dostęp: 08.12.2011 r.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, tekst jednolity.
 • Wiewióra M., 2008, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=lewa_szpalta.wolters&dep=45334&data=&_CheckSum=1774212395, dostęp: 08.12.2011 r.
 • http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp: 08.12.2011 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-45a28058-2295-4544-ab89-61f733a7ef1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.